Rechten

Er is veel vraag naar juristen bij de EU-instellingen. De meeste juridische functies houden verband met het opstellen van EU-wetgeving, maar als u uitzonderlijk taalvaardig bent, kunt u ook solliciteren als jurist-linguïst. Juristen kunnen in alle EU-instellingen en bij allerlei departementen aan de slag. Hun werkgebied kan enorm variëren, van milieukwesties bij de Europese Commissie tot rechtszaken bij het Hof van Justitie.

Functie

Als jurist bij een EU-instelling bent u in een administrateursfunctie betrokken bij het ontwerp van beleidsdocumenten, overleg met nationale instanties over betere nationale wetgeving, diepgaand onderzoek en analyse, juridisch advies aan het hoger management, de uitvoering van werkprogramma’s, en het aansturen en begeleiden van collega’s. 

 

Belangrijkste kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen en heeft minstens een diploma in de rechten (om in te stappen in de laagste rang voor administrateurs, rang AD5). Met enkele jaren relevante ervaring kunt u zelfs in een hogere rang beginnen (rang AD7).

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

 

Zie ook onze informatie over stages.

Functie

De juristen-linguïsten van de EU zorgen ervoor dat nieuwe wetgeving in alle talen van de EU hetzelfde betekent. Dit is werk voor juristen met een uitstekende talenkennis en ervaring in het redigeren, vertalen, controleren en reviseren van wetsteksten. Juristen-linguïsten moeten de betekenis van EU-wetgeving exact kunnen interpreteren en correct kunnen weergeven in hun eigen taal.

 

Belangrijkste kwalificaties

U heeft een perfecte beheersing van één EU-taal en een grondige kennis van ten minste twee andere EU-talen, en een diploma in de rechten. Ervaring met het vertalen van juridische teksten en kennis van extra talen zijn pluspunten.

Bij de selectieprocedure voor juristen-linguïsten worden uw juridische en talenkennis en uw vertaalvaardigheden getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben. Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Selectieprocedures voor juristen-linguïsten kunnen op elk moment van het jaar van start gaan, maar doorgaans worden ze in het voorjaar of najaar gepubliceerd. Op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken.

 

Bekijk ook de website van het Hof van Justitie voor tijdelijke contracten en onze pagina over de mogelijkheden voor stagiairs.