Prawo

W instytucjach UE istnieje duże zapotrzebowanie na prawników. Większość z nich bierze udział w opracowywaniu prawodawstwa UE, ale jeśli masz wyjątkowe zdolności językowe, możesz również starać się o pracę w charakterze prawnika lingwisty. Prawnicy mogą zajmować się wieloma różnymi dziedzinami w różnych instytucjach UE, jak na przykład kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym w Komisji Europejskiej czy ogólnie prawem unijnym w Radzie Unii Europejskiej.

Opis stanowiska

Osoby zatrudnione w instytucjach UE na stanowisku administratora do spraw prawnych zajmują się przygotowywaniem dokumentów dotyczących polityki UE, koordynowaniem współpracy z władzami krajowymi służącej poprawie ustawodawstwa krajowego, przeprowadzaniem dogłębnych badań i analiz, udzielaniem porad prawnych kierownictwu wyższego szczebla, wdrażaniem programów działania, udzielaniem wsparcia współpracownikom oraz nadzorowaniem pracy zespołowej. 

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

 

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.

Opis stanowiska

Unijni prawnicy lingwiści odpowiadają za to, by treść wszystkich nowych aktów prawnych miała taki sam sens w każdym europejskim języku. Stanowisko to jest przeznaczone dla kompetentnych prawników o doskonałych zdolnościach lingwistycznych, którzy mają doświadczenie w sporządzaniu bądź tłumaczeniu oraz sprawdzaniu lub korekcie tekstów prawnych. Prawnicy lingwiści muszą być w stanie dokładnie zrozumieć przesłanie danego aktu prawnego UE, a następnie wiernie oddać je w swoim języku ojczystym.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą wykazać się doskonałą znajomością jednego języka UE, gruntowną znajomością co najmniej dwóch innych języków oraz wykształceniem wyższym w dziedzinie prawa. Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawnych i znajomość innych języków będą dodatkowymi atutami.

Podczas procedury naboru prawników lingwistów sprawdzane są głównie znajomość języków i prawa, umiejętności w dziedzinie tłumaczenia, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Nabór prawników lingwistów może zostać ogłoszony w dowolnym momencie w ciągu roku, choć zazwyczaj rozpoczyna się wiosną lub jesienią. Informacje na temat tego, na jakie kombinacje językowe prowadzony jest nabór w danym roku, można znaleźć na naszej stronie głównej.

 

Trybunał Sprawiedliwości publikuje również ogłoszenia dotyczące pracy na tego rodzaju stanowiskach na umowie na czas określony. Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.