Právo

Po práci kvalifikovaných právnikov je v inštitúciách EÚ vysoký dopyt. Väčšina pracovných pozícií v oblasti práva zahŕňa prípravu právnych predpisov EÚ, ak však máte výnimočné jazykové znalosti, môžete sa taktiež uchádzať o pozíciu právnika – lingvistu. Právnici môžu v inštitúciách EÚ pracovať v mnohých odvetviach a oblastiach, od úloh, ktoré vykonáva Komisia pri riešení problematiky životného prostredia až po prácu ako právnik v Rade Európskej únie.

Opis pracovného miesta

Ak sa v inštitúciách EÚ zamestnáte ako právny referent, môžete očakávať, že sa budete venovať navrhovaniu politických dokumentov, koordinácii zlepšovania vnútroštátnych právnych predpisov s vnútroštátnymi orgánmi EÚ, vykonávaniu hĺbkového prieskumu a analýzy, poskytovaniu právneho poradenstva vyššiemu manažmentu, realizácii programov činností, dohľadu nad kolegami a pomoci kolegom. 

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, vysokoškolský titul v oblasti práva na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

 

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.

Opis pracovného miesta

Právnici – lingvisti EÚ zabezpečujú, že všetky nové právne predpisy majú vo všetkých európskych jazykoch ten istý význam. Táto pracovná pozícia si vyžaduje schopných právnikov s mimoriadnymi jazykovými schopnosťami, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním alebo prekladaním, kontrolou alebo revíziou právnych textov. Právnici – lingvisti musia byť schopní presne rozpoznať cieľ konkrétneho právneho predpisu EÚ a verne tento zámer preniesť do ich rodného jazyka.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚdôkladnú znalosť aspoň 2 ďalších jazykovvysokoškolský titul v oblasti práva. Predchádzajúce skúsenosti s prekladom právnych textov a znalosť ďalších jazykov sú výhodou.

Výberové konanie pre právnikov lingvistov je zamerané na vaše právne a jazykové vedomosti a prekladateľské zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ. Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Výberové konania na miesta právnikov – lingvistov sa môžu začať kedykoľvek počas roka, obvykle sa však uverejňujú na jar a na jeseň. Na našej domovskej stránke nájdete oznámenie o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

 

Na webovom sídle Súdneho dvora nájdete podrobnejšie informácie o pracovných príležitostiach na zmluvu na dobu určitú a na tejto stránke nájdete viac o stážach.