Pravo

V institucijah EU je veliko povpraševanje po pravnikih z ustrezno izobrazbo. Pri pravniškem delu gre največkrat za pripravo zakonodaje EU, toda pravniki z odličnim znanjem jezikov se lahko zaposlijo tudi kot pravniki lingvisti. Pravniki v institucijah EU so zaposleni v raznih sektorjih in se ukvarjajo z različnimi nalogami, od okoljskih vprašanj pri Evropski komisiji do pravnih vprašanj na Svetu EU.

Opis dela

Pravniki lingvisti v institucijah EU skrbijo za to, da imajo vsi novi zakonodajni predpisi enak pomen v vseh evropskih jezikih. Delo zahteva sposobne pravnike z izjemnimi jezikovnimi sposobnostmi in izkušnjami s pripravo, prevajanjem, preverjanjem in revidiranjem pravnih besedil. Pravniki lingvisti morajo biti sposobni natančno razbrati namen zakonodajnega predpisa EU in ta namen zvesto prenesti v svoj materni jezik.

 

Ključne kvalifikacije

Treba je odlično znati en jezik EU in temeljito obvladati najmanj 2 druga jezika ter imeti diplomo iz prava. Delovne izkušnje s prevajanjem pravnih besedil in znanje več drugih jezikov so dodatna prednost.

V izbirnem postopku za pravnike lingviste preverimo njihovo pravno in jezikovno znanje in prevajalske veščine ter temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU. Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za pravnike lingviste se lahko začnejo kadarkoli med letom, navadno se sicer objavijo spomladi ali jeseni. Na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

 

Na spletišču Sodišča Evropske unije preverite informacije o začasnih pogodbenih delovnih mestih, več informacij o pripravništvih je na naši strani Pripravništva.

Opis dela

Pravniki, zaposleni v institucijah EU kot upravni uslužbenci, se ukvarjajo s pripravo političnih dokumentov, koordinacijo z nacionalnimi organi EU pri usklajevanju nacionalne zakonodaje, izvedbo poglobljenih raziskav in analiz, pravnim svetovanjem višjim vodstvenim delavcem, izvedbo programov dejavnosti, strokovnim vodenjem in pomočjo sodelavcem. 

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU in imeti diplomo iz prava za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev višjem razredu (AD 7).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

 

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.