Juridik

Det är stor efterfrågan på erfarna jurister i EU-institutionerna. De flesta juristjobb innebär att du får arbeta med att utforma ny EU-lagstiftning, men om du har mycket goda språkkunskaper kan du också jobba som juristlingvist. Jurister kan jobba inom flera olika områden i EU-institutionerna, från miljöfrågor hos EU-kommissionen till avtalsfrågor hos Europeiska unionens råd.

Arbetsbeskrivning

Som juridisk handläggare i EU-institutionerna kan du få utforma lagstiftning, samarbeta med EU-ländernas myndigheter för att förbättra den nationella lagstiftningen och göra djupgående utredningar och analyser. Du kan också få ge råd till högre chefer i juridiska frågor, genomföra verksamhetsprogram och handleda och hjälpa kollegor. 

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en juristexamen för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Läs mer om EU-praktik

Arbetsbeskrivning

EU:s juristlingvister, eller språkjurister, spelar en central roll när EU stiftar sina lagar eftersom de kontrollerar att lagstiftningen har samma betydelse på alla EU-språk. Arbetsuppgifterna kräver att du är jurist, har mycket goda språkkunskaper och erfarenhet av att skriva, översätta, kontrollera eller granska juridiska texter. Som juristlingvist måste du kunna förstå exakt vad lagstiftningen innebär och överföra innebörden till ditt modersmål.

 

Utbildning och meriter

Du måste behärska ett EU-språk perfekt, ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk och en juristexamen. Kunskaper i fler språk och erfarenhet av att översätta lagtexter är en merit.

I uttagningsproven för juristlingvister testar vi dina kunskaper i juridik, språk och översättning samt de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Urvalsprocessen för juristlingvister kan starta när som helst under året, men oftast på våren eller hösten. Besök vår webbplats och se vilka språk som vi söker i år.

 

På EU-domstolens webbplats utannonseras tillfälliga tjänster och du kan läsa mer om EU-praktik på våra praktiksidor.