Άλλο

Αν τα επαγγελματικά σας προσόντα και η εργασιακή σας εμπειρία δεν ταιριάζουν σε κάποιο από τα προφίλ εργασίας που δημοσιεύουμε, υπάρχουν κάποιες άλλες θέσεις που μπορείτε να καλύψετε.  Αν διαθέτετε αξιόλογο πτυχίο bachelor και γνωρίζετε πολύ καλά δύο γλώσσες της ΕΕ, να επισκέπτεστε τακτικά αυτόν τον ιστότοπο για θέσεις διοικητικού υπαλλήλου γενικών καθηκόντων, βοηθού ή συμβασιούχου υπαλλήλου.

Σε τακτική βάση τα όργανα της ΕΕ αναζητούν επίσης εξειδικευμένους διοικητικούς υπαλλήλους. Τα προσόντα στην περίπτωση αυτή ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της θέσης που πρέπει να καλυφθεί. Οι θέσεις αυτές προϋποθέτουν, όπως είναι φυσικό, εξειδικευμένες σπουδές. Κατά το παρελθόν, τα όργανα της ΕΕ έχουν προκηρύξει, μεταξύ άλλων, θέσεις για ειδικούς στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, για ελεγκτές προϊόντων παραποίησης, γιατρούς, νοσοκόμους, μουσειολόγους, περιβαλλοντολόγους κ.λπ.

Βασικά προσόντα

Για τους διοικητικούς υπαλλήλους τόσο γενικών όσο και ειδικών καθηκόντων, θα πρέπει να ενημερώνεστε από την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τα βασικά προσόντα και τις λοιπές απαιτήσεις για την εκάστοτε θέση.