Muud võimalused

Avaleht > ELi karjäärivalikud > Muud võimalused

Kui teie kutsekvalifikatsioon ja töökogemus ei vasta ühelegi pakutavatest ametikohtadest, on veel teisigi võimalusi. Kui teil on bakalaureusekraad ja oskate väga hästi kahte ELi ametlikku keelt, pöörduge sellele veebisaidile aeg-ajalt tagasi, sest teile võib sobida üldadministraatori, assistendi või lepingulise töötaja ametikoht.

ELi institutsioonid otsivad regulaarselt ka nn spetsialiseerunud administraatoreid. Nendel ametikohtadel nõutavad oskused sõltuvad sellest, millist konkreetset töökohta on vaja täita.  Igal juhul on vaja erialast haridust. Varem on ELi institutsioonid otsinud näiteks tuumaenergia eksperte, võltsitud kaupu tuvastavaid inspektoreid, arste, medõdesid, muuseumitöö eksperte, keskkonnaeksperte jpm.

Põhipädevused

Nii üld- kui ka spetsialiseerunud administraatori ametikohtadel nõutavad põhipädevused ja -oskused leiate konkursiteatest.