Eolas eile

Más rud é nach bhfuil na cáilíochtaí agus an taithí oibre atá agat oiriúnach d'aon cheann de na poist atá fógartha againn, bíodh a fhios agat go bhfuil roghanna eile ann. Má tá bunchéim mhaith bainte amach agat agus dhá theanga oifigiúla de chuid an Aontais ar do thoil agat, is ceart duit breathnú go rialta ar an suíomh seo go bhfeice tú cé na folúntais atá ann do riarthóirí ginearálta, do chúntóirí, agus do ghníomhairí ar conradh.

Ina cheann sin, ó thráth go chéile bíonn sainriarthóirí á lorg ag institiúidí an Aontais. Na cáilíochtaí a theastaíonn le cur isteach ar na poist sin, bíonn siad ag brath ar chineál an phoist atá i gceist. Is scéal cinnte é, áfach, go dteastóidh cúlra oideachais speisialta. I gcaitheamh na mblianta, d'fhógair an tAontas poist de gach sórt, cuir i gcás poist do shaineolaithe ar fhuinneamh núicléach, cigirí earraí góchumtha, dochtúirí, altraí, saineolaithe ar mhúsaeim, agus do shaineolaithe ar an gcomhshaol.

Príomhcháilíochtaí

I gcás riarthóirí ginearálta agus sainriarthóirí araon, bíonn gach eolas le fáil san fhógra comórtais faoi phríomhriachtanais an phoist agus faoi na cáilíochtaí a theastaíonn.