Ostalo

Ako vaše profesionalne kvalifikacije i radno iskustvo ne zadovoljavaju uvjete naših profila, istražite druge opcije. Ako ste diplomirali i dobro govorite dva jezika EU-a, redovito provjeravajte navedene stranice s informacijama o poslovima općih administratora, asistenata ili ugovornog osoblja.  

Institucije EU-a povremeno traže i tzv. administratore stručnih profila. Uvjeti u pogledu kvalifikacija za te poslove ovise o prirodi posla. No, za takva se radna mjesta traži odgovarajuće stručno obrazovanje. Proteklih su godina institucije EU-a tražile npr. stručnjake za nuklearnu energiju, inspektore za krivotvorenu robu, liječnike, medicinsko osoblje, stručnjake za rad u muzejima, stručnjake za zaštitu okoliša.

Ključne kvalifikacije

Za više informacija o najvažnijim uvjetima i kvalifikacijama za radna mjesta administratora općih i stručnih profila pročitajte obavijest o natječaju.