Kita

Jei jūsų profesinė kvalifikacija ir darbo patirtis neatitinka nė vienos iš mūsų aprašytų pareigybių, yra ir kitų galimybių. Jei turite bakalauro laipsnį ir gerai mokate dvi ES kalbas, reguliariai lankykitės šioje svetainėje ir laukite pranešimų apie bendrojo profilio administratorių, padėjėjų arba sutartininkų darbo vietas.

Be to, ES institucijos periodiškai ieško specializuotų administratorių. Atsižvelgiant į pareigų pobūdį bus reikalaujama skirtingos kvalifikacijos, tačiau bet kokiu atveju reikės turėti specialų išsilavinimą. Pavyzdžiui, praeityje ES institucijos ieškojo branduolinės energetikos ekspertų, suklastotų prekių inspektorių, gydytojų, slaugytojų, muziejų ekspertų, aplinkos ekspertų.

Būtina kvalifikacija

Pagrindiniai kandidatams į bendrojo profilio ir specializuotų administratorių vietas keliami kvalifikacijos ir kiti reikalavimai nurodomi pranešimuose apie konkursus.