Ieħor

Jekk il-kwalifiki professjonali u l-esperjenza ta’ xogħol tiegħek ma jaqblux mal-profili ta’ xogħol tagħna, hemm għażliet oħra li tista’ tagħmel. Jekk għandek lawrja tajba u titkellem żewġ lingwi tal-UE bi standard għoli, jekk jogħġbok iċċekkja dan is-sit web regolarment għal rwoli ta’ amministratur ġenerali, assistent jew aġenti kuntrattwali.

Fuq bażi perjodika l-istituzzjonijiet tal-UE jfittxu wkoll għal hekk imsejħa amministraturi speċjalizzati. Il-kwalifiki għal dawn il-karigi se jvarjaw skont in-natura tal-pożizzjoni reklamata. Madankollu, il-karigi se jeħtieġu sfond edukattiv speċjalizzat. Matul is-snin, l-istituzzjonijiet tal-UE ħarġu sejħiet għal esperti fl-enerġija nukleari, spetturi ta’ oġġetti ffalsifikati, tobba, infermiera, esperti tal-mużewijiet, u esperti dwar l-ambjent, biex insemmu biss xi ftit minnhom.

Kwalifiki ewlenin

Kemm għar-rwol ta’ amministratur ġenerali kif ukoll għal dak ta’ amministratur speċjalizzat, jekk jogħġbok iċċekkja l-Avviż tal-Kompetizzjoni biex tkun taf ir-rekwiżiti u l-kwalifiki ewlenin għall-kariga.