Iné

Ak vaša profesionálna kvalifikácia a pracovné skúsenosti nezodpovedajú žiadnej z našich neobsadených pracovných pozícií, máte ešte iné otvorené možnosti. Ak máte bakalársky titul a ovládate dva jazyky EÚ na vysokej úrovni, kontrolujte túto stránku pravidelne, a to konkrétne miesta pre všeobecných administrátorov, asistentov či zmluvných zamestnancov.

Ďalej inštitúcie EÚ v pravidelných intervaloch hľadajú aj takzvaných administrátorov-odborníkov. Požadované kvalifikácie na tieto pracovné miesta závisia od jednotlivých vypísaných pozícií. V každom prípade je však podmienkou odborné vzdelanie v danej oblasti. Ako príklad možno uviesť niekoľko výberových konaní inštitúcií EÚ z minulosti: pre odborníkov na jadrovú energiu, inšpektorov falšovaných výrobkov, lekárov, zdravotné sestry, odborníkov z múzeí či z oblasti životného prostredia.

Kľúčové kvalifikácie

Kľúčové kvalifikácie a požiadavky na obsadenie miest tak všeobecných administrátorov, ako aj administrátorov-odborníkov sú uvedené v konkrétnom oznámení o výberovom konaní.