Drugo

Če vaše poklicne kvalifikacije in delovne izkušnje ne ustrezajo predstavljenim opisom dela, so na voljo druge možnosti. Če imate ustrezno univerzitetno izobrazbo in dovolj dobro znanje dveh jezikov EU, na tem spletišču redno preverjajte, ali so objavljeni razpisi za upravne uslužbence - splošnih profilov, strokovno-tehnične uslužbence ali pogodbene uslužbence.

Institucije EU tudi redno objavljajo razpise za upravne uslužbence - specialiste. Za ta delovna mesta so potrebne različne kvalifikacije, odvisno od narave objavljenega delovnega mesta, vendar je potrebna posebna izobrazba. V preteklih letih so institucije EU objavile razpise za strokovnjake s področja jedrske energije, inšpektorje za ponarejeno blago, zdravnike, medicinske sestre, muzejske strokovnjake in strokovnjake na področju okolja, če omenimo samo nekatere.

Ključne kvalifikacije

Za splošna in specializirana delovna mesta upravnih uslužbencev so v razpisu natečaja navedene ključne zahteve in potrebne kvalifikacije.