Övriga

Om din utbildning och yrkeserfarenhet inte matchar någon av våra jobbprofiler så kan det ändå finnas ett jobb för dig. Om du har en lämplig kandidatexamen och goda kunskaper i två EU-språk bör du besöka vår webbplats regelbundet för att titta efter jobb som handläggare, assistent eller kontraktsanställd.

EU-institutionerna söker också då och då handläggare med specialkunskaper. Vilken utbildning som krävs beror på den utannonserade tjänsten. Tjänsterna kräver dock att du har en specifik utbildningsbakgrund. Genom åren har EU-institutionerna bland annat sökt experter på kärnenergi, inspektörer av varumärkesförfalskade varor, läkare, sjuksköterskor, museiexperter och miljöexperter.

Utbildning och meriter

Läs meddelandet om uttagningsprov för både allmänna handläggare och specialister för att se vilken utbildning och erfarenhet som krävs för en viss tjänst.