Pomocný personál

Úvod > Profesní profily EU > Pomocný personál

Pro uchazeče o pozice pomocného personálu s kvalifikací sekretář nebo praxí v oblasti lidských zdrojů a státní správy existuje mnoho příležitostí, jak pro trvalý pracovní poměr, tak pro smluvní zaměstnance. Pomocný personál zaměstnávají všechny orgány EU ve všech odvětvích. Máte tedy šanci získat práci v podnětném a různorodém prostředí bez ohledu na to, která instituce vás zaměstná.

Popis pozice

V oblasti lidských zdrojů asistenti vykonávají úkoly související se řízením zaměstnanecké politiky v oblastech, jako je nábor zaměstnanců, profesní dráha, odborné vzdělávání a rovných příležitostí.

Úkoly mohou rovněž zahrnovat řízení a návazné sledování otázek souvisejících s řízením personální politiky, zejména náboru zaměstnanců, profesní dráhy, odborného vzdělávání, rovných příležitostí, individuálních a finančních nároků, přípravu sdělení a korespondence, přípravu administrativních zpráv, příprava a vedení schůzí včetně následných kroků, řízení projektů, analýzu a tvorbu metodiky, pomoc při zavádění účetních, finančních, statistických a informačních systémů a vedení týmů.

K výkonu některých úkolů v tomto oboru mohou být zaměstnáni i smluvní zaměstnanci.

Klíčové předpoklady

Musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a to buď postsekundární  vzdělání a nejméně 3 roky odborné praxe v oblasti lidských zdrojů, NEBO středoškolské vzdělání a nejméně 6 let odborné praxe.

Požadavky pro smluvní zaměstnance se mohou lišit.

Další informace o výběrovém řízení. Využít též můžete vzorové testy.

Popis pozice

Pracovní úkoly sekretářů a asistentů v orgánech EU se liší podle konkrétní pozice. Sekretář obecně poskytuje samostatnou podporu jedné nebo více osobám, útvarům nebo oddělením v rámci příslušného orgánu – formuluje, přetváří a předává dál informace. Práce může zahrnovat přípravu spisů, organizaci a koordinaci činností útvaru (schůze, služební cesty), řízení dokumentů (přijímání, zpracování, návaznou kontrolu, archivaci), přípravu, zpracování, finalizaci a ověřování dokumentů, vyhledávání, kompilaci a šíření informací.

V překladatelských odděleních práce může rovněž zahrnovat příjem, správu a vyřizování žádostí o překlad, zejména přípravu, zpracování a finalizaci dokumentů, doplňování a aktualizaci překladových pamětí, psaní textů, úpravu jejich typografického rozvržení a formátování v textových editorech.

Smluvní zaměstnanci mohou být zaměstnáni k výkonu administrativních úkolů.

Klíčové předpoklady

Uchazeči musejí mít dobrou znalost nejméně 2 jazyků EU a buď postsekundární vzdělání obor sekretář, NEBO středoškolské vzdělání a nejméně 3 roky odborné praxe jako asistent. Požadavky pro smluvní zaměstnance se mohou lišit.

Další informace o výběrovém řízení. Využít též můžete vzorové testy.