Støttepersonale

Forside > EU's jobprofiler > Støttepersonale

Uanset om du ansættes som fastansat eller kontraktansat, er der mange muligheder, hvis du har en sekretæruddannelse eller en baggrund inden for HR og administration. Der er behov for støttepersonale i alle EU's institutioner i alle sektorer, så du kan komme til at arbejde i et forskelligartet og stimulerende miljø, uanset hvor du bliver ansat.

Jobbeskrivelse

Personaleassistenter udfører opgaver vedrørende personalepolitik på områder som f.eks. ansættelse, karriere, videreuddannelse og ligestilling.

Dine opgaver kan også omfatte at styre og følge op på sager, der vedrører personalepolitik, særligt ansættelse, karrierer, kurser, ligestilling samt individuelle og økonomiske rettigheder, forfatte memoer og/eller korrespondance, udarbejde administrative rapporter, forberede, afholde og følge op på møder, styre projekter, analysere og udvikle arbejdsmetoder, assistere med implementering af regnskabs- og it-systemer samt finansielle og statistiske systemer og lede et team.

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af visse opgaver vedrørende menneskelige ressourcer.

Nøglekvalifikationer

Du skal have et godt kendskab til mindst to EU-sprog og enten en postgymnasial uddannelse og mindst tre års erhvervserfaring inden for menneskelige ressourcer eller en gymnasial uddannelse og mindst seks års erhvervserfaring.

Kravene til kontraktansatte kan variere.

Læs mere omudvælgelsesproceduren. Måske kan vores testeksempler være nyttige.

Jobbeskrivelse

De administrative opgaver for sekretærer i EU-institutionerne varierer meget fra stilling til stilling. Overordnet yder en sekretær uafhængig støtte til en eller flere personer eller enheder inden for institutionen ved at udarbejde, ændre og fordele information. Dit arbejde kan omfatte forberedelse af filer, organisering og koordinering af afdelingens aktiviteter (f.eks. møder og officielle rejser), dokumenthåndtering (modtagelse, behandling, opfølgning, arkivering), forberedelse, behandling, færdiggørelse og kontrol af dokumenter samt søgning efter og indsamling og formidling af oplysninger.

I oversættelsesafdelinger kan du også komme til at arbejde med modtagelse, håndtering og behandling af oversættelsesanmodninger, særligt forberedelse, behandling og færdiggørelses af dokumenter, udbyggelse og opdatering af oversættelseshukommelser samt renskrivnings-, layout- og formateringsopgaver.

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af sekretæropgaver.

Nøglekvalifikationer

Du skal have godt kendskab til mindst to EU-sprog og enten en postgymnasial uddannelse som sekretær eller en gymnasial uddannelse og mindst tre års erfaring som sekretær. Kravene til kontraktansatte kan variere.

Læs mere omudvælgelsesproceduren. Måske kan vores testeksempler  være nyttige.