Abiteenistujad

Avaleht > ELi karjäärivalikud > Abiteenistujad

Sekretäri kvalifikatsiooni või personali ja halduse taustaga kandidaatidele on nii alaliste kui ka lepinguliste töötajatena arvukalt töövõimalusi. Abiteenistujaid vajatakse kõigis ELi institutsioonides ja osakondades. Seepärast saate kõikjal töötada mitmekülgses ja stimuleerivas keskkonnas.

Ametijuhend

Personalivaldkonnas töötavad assistendid täidavad ülesandeid, mis on seotud personalijuhtimisküsimustega, nagu värbamine, karjäär, koolitus ja võrdsed võimalused.

Ülesanded võivad hõlmata ka personalijuhtimisega seotud küsimuste haldamist ja jälgimist, eelkõige seoses järgmisega: värbamine, karjäär, erialane koolitus, võrdsed võimalused, üksikisikute ja rahalised õigused, märgukirjade ja/või kirjavahetuse koostamine, haldusaruannete koostamine, koosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja järelmeetmed, projektide juhtimine, töömeetodite analüüsimine ja väljatöötamine, raamatupidamis-, finants-, statistika- ja IT-süsteemide rakendamisele kaasaaitamine ning meeskonna töö haldamine.

Teatava personalitöö tegemiseks võidakse tööle võtta ka lepingulisi töötajaid.

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ning omama kas keskharidusjärgset haridust ja vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust personalivaldkonnas või keskharidust ja vähemalt kuueaastast erialast töökogemust.

Lepinguliste töötajate puhul võivad nõuded olla erinevad.

Lisateave valikumenetluse kohta. Tutvuge ka meie näidistestidega.

Ametijuhend

ELi institutsioonide sekretäride haldusülesanded on vastavalt ametikohale erinevad. Üldjuhul on sekretäri ülesanne abistada institutsioonis ühte või mitut inimest või üksust, luues, muutes ja levitades teavet. Töö võib hõlmata toimikute ettevalmistamist, osakonna tegevuse (koosolekud, ametlikud külastused) korraldamist ja koordineerimist, dokumendihaldust (vastuvõtmine, töötlemine, jälgimine ja kataloogimine), dokumentide ettevalmistamist, töötlemist, viimistlemist ja kontrollimist, teabe otsimist, kogumist ja levitamist.

Kirjaliku tõlke osakondades võib töö hõlmata ka tõlketellimuste vastuvõtmist, haldamist ja käsitlemist ning eelkõige dokumentide ettevalmistamist, töötlemist ja viimistlemist, tõlkemälude täiendamist ja ajakohastamist ning trükkimist, küljendamist ja vormindamist.

Sekretariaaditöö tegemiseks võidakse tööle võtta ka lepingulisi töötajaid.

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ning omama kas keskharidusjärgset sekretäri kvalifikatsiooni või keskharidust ja vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust sekretärina. Lepinguliste töötajate puhul võivad nõuded olla erinevad.

Lisateave valikumenetluse kohta. Tutvuge ka meie näidistestidega.