Tukihenkilöstö

Etusivu > EU:n uraprofiilit > Tukihenkilöstö

Jos sinulla on sihteerin pätevyys tai taustaa henkilöstöhallinnosta tai muista hallintotehtävistä, EU:n toimielimet voivat tarjota lukuisia mahdollisuuksia sekä vakinaiseen virkaan hallintovirkamiehenä että määräaikaiseen sopimussuhteiseen työhön. Tukihenkilöstöä tarvitaan kaikissa EU:n toimielimissä ja kaikilla aloilla, ja työpaikoille yhteistä on monipuolinen ja virikkeellinen työympäristö.

Toimenkuva

Avustajat suorittavat henkilöstöhallinnon tehtäviä, jotka liittyvät rekrytointiin, urakehitykseen, koulutukseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin.

Kyseeseen voivat tulla monenlaisten henkilöstöpolitiikkaan liittyvien kysymysten hallinta ja seuranta (esim. rekrytointiin, urakehitykseen, ammattiin liittyvään koulutukseen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, yksilön oikeuksiin ja taloudellisiin oikeuksiin liittyvät kysymykset), muistioiden ja/tai kirjeenvaihdon laatiminen, hallinnollisten raporttien laatiminen, kokousten valmistelu, toteutus ja seuranta, projektien hallinnointi, työmenetelmien analysointi ja kehittäminen, avustaminen kirjanpito-, rahoitus-, tilastointi- ja tietotekniikkajärjestelmien toteuttamisessa sekä työryhmän johtaminen.

Osaan henkilöstöhallinnon tehtävistä voidaan palkata myös määräaikaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja joko keskiasteen jälkeinen koulutus ja vähintään kolmen vuoden työkokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä tai keskiasteen koulutus ja vähintään kuuden vuoden työkokemus.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Toimenkuva

EU:n toimielimissä työskentelevillä sihteereillä on monenlaisia hallintoon liittyviä tehtäviä. Yleensä sihteeri huolehtii toimielimessä yhden tai useamman henkilön tai yksikön tukitehtävistä. Hänen tehtävänään on tuottaa, muokata ja jakaa tietoa. Työhön voi kuulua muun muassa yksiköiden toiminnan organisointia ja koordinointia (kokoukset, virkamatkat), asiakirjahallintoa (valmistelu, käsittely, viimeistely, vastaanotto, tarkistaminen, seuranta ja arkistointi) sekä tietojen hankintaa, kokoamista ja jakamista.

Käännöspalveluissa työhön voi kuulua myös käännöstoimeksiantojen vastaanottamista, hallinnointia ja käsittelyä, asiakirjojen valmistelua, käsittelyä ja viimeistelyä, käännösmuistien ylläpitoa ja päivittämistä sekä puhtaaksikirjoitustehtäviä ja asiakirjojen muotoilutehtäviä.
 

Sihteerin tehtäviä suorittamaan voidaan palkata myös määräaikaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja joko keskiasteen jälkeinen koulutus sihteeritehtävien alalla tai keskiasteen koulutus ja vähintään kolmen vuoden työkokemus sihteeritehtävistä. Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.