Pomoćno osoblje

Bez obzira na to tražite li stalno radno mjesto ili želite biti ugovorni službenik, za osobe s iskustvom u tajničkim poslovima te u području ljudskih resursa i uprave postoje mnoge prilike za zapošljavanje. Pomoćno osoblje potrebno je u svim institucijama EU-a i u svim sektorima tako da možete raditi u raznolikom i poticajnom okruženju bez obzira na to gdje ste zaposleni.

Opis radnog mjesta

Asistenti u području ljudskih resursa obavljaju poslove povezane s politikom upravljanja osobljem u područjima kao što su zapošljavanje, karijere, osposobljavanje i jednake mogućnosti.

Poslovi mogu obuhvaćati praćenje pitanja povezanih s politikom upravljanja osobljem i upravljanje tim pitanjima, posebno u području zapošljavanja, karijera, stručnog osposobljavanja, jednakih mogućnosti, pojedinačnih i financijskih prava, sastavljanje bilješki i/ili korespondencije, sastavljanje administrativnih izvješća, pripremu, održavanje i naknadno praćenje sastanaka, upravljanje projektima, analizu i razvoj metoda rada, pomoć pri provedbi računovodstvenih, financijskih, statističkih i IT sustava te upravljanje timom.

Ugovorno osoblje može se zaposliti radi izvršavanja dužnosti u području ljudskih resursa.

Ključne kvalifikacije

Morate dobro poznavati najmanje dva jezika EU-a i imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva u području ljudskih resursa ili srednjoškolsko obrazovanje i najmanje šest godina radnog iskustva.

Zahtjevi za ugovorno osoblje mogu se razlikovati.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Opis radnog mjesta

Administrativni poslovi tajnika u institucijama EU-a razlikuju se ovisno o pojedinom radnom mjestu. Tajništvo općenito pruža autonomnu potporu za jednu ili više osoba ili odjela unutar institucije tako da oblikuje, mijenja i distribuira informacije. Vaš posao može obuhvaćati pripremu datoteka, organizaciju i koordinaciju aktivnosti odjela (sastanci, poslovna putovanja), upravljanje dokumentima (primanje, obrada, praćenje, pohrana), pripremu, obradu, dovršavanje i provjeru dokumenata, traženje, razvrstavanje i širenje informacija.

U odjelima za prevođenje vaši bi zadaci mogli obuhvaćati primanje i obradu zahtjeva za prevođenje te upravljanje njima, pripremu, obradu i dovršavanje dokumenata, ažuriranje i dopunu prijevodnih memorija, tipkanje, prilagodbu izgleda i oblikovanje stranica.

Ugovorno osoblje može se zaposliti radi izvršavanja tajničkih dužnosti.

Ključne kvalifikacije

Morate dobro poznavati najmanje dva jezika EU-a i imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje u području tajništva ili srednjoškolsko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima tajnika. Zahtjevi za ugovorno osoblje mogu se razlikovati.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.