Pagalbiniai darbuotojai

Yra nemažai įsidarbinimo galimybių tiek nuolatinio darbo, tiek sutartininko darbo vietos pageidaujantiems kandidatams, turintiems sekretoriaus arba žmogiškųjų išteklių ir administracijos srities kvalifikaciją. Pagalbinių darbuotojų reikia visose ES institucijose, visuose sektoriuose, todėl galite dirbti įvairialypėje ir skatinančioje aplinkoje, kad ir kurioje institucijoje įsidarbintumėte.

Pareigybės aprašas

ES institucijų sekretorių administracinės užduotys įvairiose darbo vietose skiriasi. Paprastai sekretorius savarankiškai padeda vienam arba keliems institucijos darbuotojams ar skyriams – rengia, pertvarko ir platina informaciją. Jūsų darbas gali būti rengti dokumentus, organizuoti ir koordinuoti padalinio veiklą (posėdžius, komandiruotes), tvarkyti dokumentus (priimti, tvarkyti, atlikti tolesnius veiksmus, archyvuoti), rengti, redaguoti, baigti rengti dokumentus ir juos tikrinti, ieškoti informacijos, ją rinkti ir platinti.

Vertimo raštu padaliniuose jums gali tekti priimti, administruoti ir tvarkyti vertimo užsakymus, visų pirma rengti, tvarkyti ir baigti rengti dokumentus, įkelti informaciją į vertimo atmintis ir jas atnaujinti, rinkti tekstą, formatuoti puslapius ir tekstą.

Sekretoriato užduotims atlikti taip pat gali būti įdarbinami sutartininkai.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas ir turėti arba aukštesnį nei vidurinis sekretoriaus išsilavinimą, arba vidurinį išsilavinimą ir bent 3 metų sekretoriaus darbo patirties. Sutartininkų įdarbinimo sąlygos gali skirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Pareigybės aprašas

Dirbdami žmogiškųjų išteklių srityje, padėjėjai atlieka pareigas, susijusias su personalo politikos valdymu – įdarbinimu, karjera, mokymu ir lygiomis galimybėmis.

Taip pat gali reikėti tvarkyti ir prižiūrėti su personalo valdymo politikos sritimis susijusius reikalus, visų pirma su įdarbinimu, karjera, profesiniu mokymu, lygiomis galimybėmis, individualiomis ir finansinėmis teisėmis, rengti pranešimus ir (arba) korespondenciją, rengti administracines ataskaitas, rengti, padėti vesti posėdžius ir atlikti tolesnes susijusias užduotis, valdyti projektus, analizuoti ir rengti darbo metodus, padėti įgyvendinti apskaitos, finansines, statistines ir informacinių technologijų sistemas, administruoti kolektyvo darbą.

Žmogiškųjų išteklių srities užduotims atlikti taip pat gali būti įdarbinami sutartininkai.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas ir arba turėti aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą ir bent 3 metų darbo žmogiškųjų išteklių srityje patirties, arba vidurinį išsilavinimą ir bent 6 metų darbo patirties.

Sutartininkų įdarbinimo sąlygos gali skirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.