Palīgdarbinieki

Sākumlapa > ES darbinieku profili > Palīgdarbinieki

Pretendentiem, kam ir prasmes sekretāra darbā vai cilvēkresursu un administrēšanas jomā, ir daudz pastāvīga darba un līgumdarba iespēju. Visām ES iestādēm ir vajadzīgi palīgdarbinieki visās politikas jomās, līdz ar to varat strādāt daudzveidīgā un stimulējošā vidē, lai kur arī jūs pieņemtu darbā.

Darba apraksts

Asistenti, kas strādā cilvēkresursu jomā, veic pienākumus, kas saistīti ar personāla vadību, piemēram, šādos aspektos: pieņemšana darbā, profesionālā izaugsme, mācības, visiem vienādas iespējas.

Viņu pienākumi var ietvert tādu jautājumu pārvaldību un uzraudzību, kuri saistīti ar personāla politiku, piemēram, pieņemšanu darbā, karjeras attīstību, profesionālo apmācību, visiem vienādām iespējām, individuālām un finansiālām tiesībām, dokumentu un/vai vēstuļu sagatavošanu, administratīvo ziņojumu sastādīšanu, sanāksmju sagatavošanu un aizvadīšanu un to rezultātu izsekošanu, projektu vadību, darba metožu analīzi un izstrādi, grāmatvedības, finanšu, statistikas un IT sistēmu īstenošanas sekmēšanu un komandas darba vadīšanu.

Dažu ar cilvēkresursiem saistītu pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

Pamatprasmes

Jums ir labi jāprot vismaz 2 ES valodas un ir jābūt vai nu pēcvidusskolas diplomam un vismaz 3 gadu pieredzei personāla vadības jomā vai vidējai izglītībai un vismaz 6 gadu profesionālai pieredzei.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties.

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Darba apraksts

ES iestādēs sekretāru administratīvie pienākumi ir atšķirīgi un atkarīgi no konkrētā amata. Parasti sekretārs palīdz vienam vai vairākiem cilvēkiem vai nodaļām attiecīgajā iestādē, gatavojot, apstrādājot un izplatot informāciju. Jūsu darbs var būt saistīts ar dokumentu sagatavošanu, nodaļas pasākumu (sanāksmju, komandējumu) rīkošanu un koordinēšanu, dokumentu pārvaldīšanu (saņemšana, apstrāde, izsekošana, arhivēšana), dokumentu sagatavošanu, apstrādi, pabeigšanu un pārbaudīšanu, informācijas atrašanu, apkopošanu un izplatīšanu.

Tulkošanas dienestos darbs var ietvert arī tulkojuma pieprasījumu saņemšanu, pārvaldību un apstrādi, jo īpaši dokumentu sagatavošanu, apstrādi un nodošanu, tulkošanas atmiņu papildināšanu un atjaunināšanu, tekstu ievadīšanu datorā, formatēšanu un lapu noformēšanu.

Sekretāra pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

Pamatprasmes

Jums ir labi jāprot vismaz 2 ES valodas un ir jābūt vai nu pēcvidusskolas kvalifikācijai sekretāra specialitātē vai vidējai izglītībai un vismaz 3 gadu pieredzei sekretāra darbā. Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties.

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.