Ondersteunend personeel

Startseite > Carrièremogelijkheden > Ondersteunend personeel

Zowel in vaste dienst als op contractbasis zijn er talloze mogelijkheden voor medewerkers met een secretariaatsopleiding of een achtergrond in HR en administratie. Ondersteunend personeel is nodig bij alle EU-instellingen en in alle afdelingen, dus we bieden een gevarieerde en stimulerende werkomgeving.

Functie

Assistenten in de human resources verrichten taken op het gebied van werving en selectie, loopbaanontwikkeling, opleiding en gelijke kansen.

Het kan daarbij gaan om het beheer en de follow-up van aspecten van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, loopbaanontwikkeling, beroepsopleiding, gelijke kansen en persoonlijke en financiële rechten, het opstellen van nota's en/of brieven en/of administratieve verslagen, het voorbereiden en leiden van vergaderingen en uitvoeren van de actiepunten, het beheren van projecten, het analyseren en ontwikkelen van werkmethoden; het assisteren bij de toepassing van boekhoud-, financiële, statistische en IT-systemen, en het managen van een team.

Voor bepaalde taken op het gebied van human resources kunnen ook arbeidscontractanten in dienst worden genomen.

Belangrijkste kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen en beschikt over een post-secundaire opleiding en ten minste drie jaar werkervaring in human resources ofwel een diploma secundair onderwijs en ten minste zes jaar werkervaring.

Voor arbeidscontractanten kunnen andere criteria gelden.

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Functie

De taken van secretariaatsmedewerkers bij de EU-instellingen variëren naar gelang van de functie. Over het algemeen geven zij zelfstandig ondersteuning aan één of meerdere medewerkers of afdelingen binnen een instelling bij het vormgeven, verwerken en verspreiden van informatie.  Uw werk kan bestaan uit het opstellen van dossiers, het organiseren en coördineren van activiteiten van de afdeling (vergaderingen, dienstreizen), documentbeheer (ontvangst, verwerking, follow-up, archivering), het voorbereiden, bewerken, afwerken en controleren van documenten, en het zoeken, bundelen en verspreiden van informatie.

Bij de vertaaldiensten kan uw werk bestaan uit het ontvangen, beheren en verwerken van vertaalaanvragen, met name het voorbereiden, be- en afwerken van documenten, het aanvullen en bijwerken van vertaalgeheugens, tekstverwerking, opmaak en formattering.

Voor secretariaatswerk kunnen ook arbeidscontractanten in dienst worden genomen.

Belangrijkste kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen en beschikt over een postsecundaire secretariaatsopleiding ofwel een diploma secundair onderwijs en ten minste drie jaar werkervaring als secretariaatsmedewerker. Voor arbeidscontractanten kunnen andere criteria gelden.

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.