Personel pomocniczy

Strona główna > Opisy stanowisk > Personel pomocniczy

Jeśli masz doświadczenie w pracy w sekretariacie, w dziale HR lub w administracji, możesz szukać w instytucjach UE zatrudnienia na stałe lub w charakterze pracownika kontraktowego. Personel pomocniczy jest zatrudniany we wszystkich instytucjach UE, we wszystkich dziedzinach, a zatem jest to praca w zróżnicowanym i zmieniającym się otoczeniu.

Opis stanowiska

Asystenci pracujący w dziale kadr wykonują zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obszarach takich jak rekrutacja, przebieg ścieżki zawodowej, szkolenia i równość szans.

Ich obowiązki mogą obejmować zajmowanie się kwestiami związanymi z zarządzaniem polityką kadrową, zwłaszcza z zakresu rekrutacji, kariery zawodowej, szkoleń, równych szans, praw pracownika i należności finansowych, redagowania not informacyjnych i prowadzenia korespondencji, sporządzania sprawozdań administracyjnych, przygotowywania i prowadzenia posiedzeń oraz monitorowania ich rezultatów, zarządzania projektami, analizy i opracowywania metod pracy, pomocy we wdrażaniu systemów księgowych, finansowych, statystycznych i informatycznych, a także zarządzania zespołem.

Do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi mogą też być zatrudniani pracownicy kontraktowi.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć albo wykształcenie pomaturalne i trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziale HR, albo wykształcenie średnie i co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe.

W przypadku pracowników kontraktowych wymogi mogą się różnić.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Opis stanowiska

Zadania administracyjne pracowników sekretariatu w instytucjach UE wahają się w zależności od stanowiska. Zasadniczo udzielają oni samodzielnie wsparcia jednej lub kilku osobom bądź całym działom w danej instytucji poprzez opracowywanie, przekształcanie i rozpowszechnianie informacji. Tego rodzaju praca może obejmować przygotowywanie dossier, organizowanie i koordynowanie działalności departamentów (zebrania, podróże służbowe), zarządzanie dokumentami (odbiór, przetwarzanie, monitorowanie i archiwizacja), przygotowywanie, przetwarzanie, dopracowywanie i sprawdzanie dokumentów, a także wyszukiwanie, zestawianie i rozpowszechnianie informacji.

W departamentach tłumaczeniowych praca w sekretariacie może również obejmować przyjmowanie zleceń tłumaczeniowych, zarządzanie nimi i ich przetwarzanie, w tym zwłaszcza przygotowywanie, przetwarzanie i wysyłanie dokumentów, poszerzanie i aktualizowanie pamięci tłumaczeniowych, maszynopisanie oraz zadania związane z dostosowywaniem układu strony i formatu tekstu.

Do pracy w sekretariacie mogą też być zatrudniani pracownicy kontraktowi.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć wykształcenie pomaturalne w dziedzinie obsługi sekretariatu bądź też wykształcenie średnie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie pracownika sekretariatu. W przypadku pracowników kontraktowych wymogi mogą się różnić.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.