Administrativna podpora

Domača stran > Poklicne poti v EU > Administrativna podpora

Institucije EU ponujajo številne možnosti zaposlitve za nedoločen čas ali pogodbenega dela kandidatom s kvalifikacijami na področju tajniškega dela ali človeških virov in administracije. Osebje za podporne administrativne naloge je potrebno v vseh institucijah in službah EU, zaposlitev torej pomeni delo v raznovrstnem in stimulativnem delovnem okolju.

Opis dela

Strokovno-tehnični uslužbenci v kadrovski službi opravljajo naloge v zvezi s politiko kadrovanja, denimo na področju zaposlovanja, poklicnih možnosti, izobraževanja in usposabljanja ter enakih možnosti.

Delo obsega upravljanje in spremljanje zadev v zvezi s politiko kadrovanja, predvsem zaposlovanje, poklicne možnosti, strokovno izobraževanje, enake možnosti, individualne in finančne pravice zaposlenih, sestavljanje obvestil in/ali korespondenca, sestavljanje administrativnih poročil, priprava in vodenje sestankov in ukrepanje v zvezi z njimi, vodenje projektov, analiziranje in razvijanje delovnih metod, pomoč pri uvajanju računovodskih, finančnih, statističnih in informacijskih sistemov, vodenje skupine.

Institucije za nekatere kadrovske naloge zaposlujejo tudi pogodbeno osebje.

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU in imeti bodisi posrednješolsko izobrazbo  in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na kadrovskem področju bodisi srednješolsko izobrazbo in najmanj 6 let delovnih izkušenj.

Za zaposlitev pogodbenega osebja lahko veljajo drugačne zahteve in pogoji.

Več o izbirnem postopku. V pomoč vam bodo tudi naši vzorčni testi.

Opis dela

Administrativno delo tajnikov v institucijah EU se razlikuje glede na delovna mesta. Na splošno gre za samostojno opravljanje podpornih nalog za enega ali več ljudi ali enot v instituciji – pripravljanje, preoblikovanje in razširjanje informacij. Delo obsega pripravo spisov, organiziranje in koordiniranje dejavnosti oddelka (sestanki, službena potovanja), urejanje dokumentacije (prejem, obdelava, spremljanje, evidentiranje), pripravljanje, obdelovanje, končno oblikovanje in preverjanje dokumentov, iskanje, zbiranje in razširjanje informacij.

Tajniki v prevajalskih službah tudi sprejemajo, vodijo in obdelujejo zahtevke za prevod, sem sodi predvsem priprava, obdelava in končno oblikovanje dokumentov, vnos podatkov v pomnilnike prevodov in njihovo posodabljanje, tipkanje, postavitev in oblikovanje strani.

Institucije na tajniška delovna mesta zaposlujejo tudi pogodbeno osebje.

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU in imeti bodisi posrednješolsko izobrazbo z administrativnega področja bodisi srednješolsko izobrazbo in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na mestu tajnika. Za zaposlitev pogodbenega osebja lahko veljajo drugačne zahteve in pogoji.

Več o izbirnem postopku. V pomoč vam bodo tudi naši vzorčni testi.