Stödpersonal

Förstasida > Jobbprofiler > Stödpersonal

Oavsett om du är fast anställd eller kontraktsanställd finns det många möjligheter för dig som är sekreterare eller har en bakgrund inom personaladministration eller administration. Alla EU-institutioner behöver personal i stödfunktioner inom alla sektorer så du kan jobba på en stimulerande arbetsplats oavsett arbetsgivare.

Arbetsbeskrivning

Som personalassistent får du jobba med rekrytering, karriärutveckling, utbildning och lika möjligheter.

Du kan få handlägga och följa upp personalärenden, särskilt när det gäller anställning, karriärutveckling, fortbildning, lika möjligheter samt löner och andra förmåner. Du kan också få ta fram utkast till skrivelser och/eller korrespondens och administrativa rapporter, förbereda, leda och följa upp möten, driva projekt, analysera och ta fram arbetsmetoder, arbeta med redovisnings-, ekonomi-, statistik- och it-system och leda ett team.

Även kontraktsanställda kan anställas för vissa personaluppgifter.

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och antingen eftergymnasial utbildning och minst tre års yrkeserfarenhet av personalfrågor eller gymnasieutbildning och minst sex års yrkeserfarenhet.

För kontraktsanställda kan andra krav gälla.

Läs mer om urvalsförfarandet och se våra exempelprov.

Arbetsbeskrivning

Sekreterarnas arbetsuppgifter i EU-institutionerna varierar beroende på vilken typ av tjänst det gäller. I allmänhet arbetar sekreterarna för en eller flera personer eller enheter och hjälper till att ta fram och sprida information. Du kan få förbereda ärenden, anordna och samordna enhetens verksamhet, t.ex. möten och officiella besök, hantera dokument (ta emot, gå igenom, följa upp och arkivera) och söka, sammanställa och vidarebefordra information.

I översättningsavdelningarna kan du också få ta emot och hantera beställningar av översättningar, t.ex. genom att förbereda, behandla och färdigställa dokument, uppdatera översättningsminnen och skriva in och formatera texter.

Även kontraktsanställda kan ha sekreteraruppgifter.

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och antingen eftergymnasial sekreterarutbildning eller gymnasieutbildning och minst tre års yrkeserfarenhet som sekreterare. För kontraktsanställda kan andra krav gälla.

Läs mer om urvalsförfarandet och se våra exempelprov.