Конкурс за администратори 2018 г.

Начало > Конкурс за администратори 2018 г.

Да изградим бъдещето на Европа

Дипломирали сте се наскоро? Търсите вълнуваща кариера? Имате добре развити умения и сте инициативни и силно мотивирани? Институциите на ЕС търсят способни хора с висше образование и млади професионалисти за повече от 100 нови длъжности за администратори. Позициите предлагат широка гама от задачи, свързани с формулирането на политики, оперативното изпълнение и управлението на ресурси. Това може да бъде идеално начало на стимулираща и разнообразна кариера, със седалище в оживени градове като Брюксел или Люксембург, където ще получите възможност да дадете своя принос за Европа. Възможно е да работите по актуални въпроси като борбата с климатичните промени, управлението на миграцията, борбата срещу тероризма или повишаването на растежа и създаването на работни места.

Институциите на ЕС изискват голяма находчивост, издръжливост и бързина на ума, като в замяна предлагат широк спектър от възможности за разширяване на вашето обучение, повишаване на уменията и развитие на кариерата. Ще работите в мултикултурни, международни и разнородни екипи, чиято дейност е в полза на 500-те милиона граждани на ЕС и не само.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 8 март 2018 г.

Хора седят и разговарят.

Притежавате ли това, което е необходимо?

Преди да кандидатствате, е важно да обмислите внимателно дали кариерата в институциите на ЕС е правилният избор за вас. Например през 2016 г. повече от 20 000 души кандидатстваха, но само 1 % от тях бяха поканени на етапа в център за оценяване. Процесът на подбор е силно конкурентен, тъй като одобрените кандидати ще бъдат само около 158.

Трябва да знаете, че не е достатъчно да постигнете изисквания минимум на тестовете. Единствено кандидатите, получили най-високи резултати, преминават на следващия етап от процедурата за подбор. Въпросникът „Кариера в институциите на ЕС — дали това е за мен?“ и тестът за самооценка ще ви дадат реалистична идея дали е вероятно да отговорите на високите стандарти, необходими за успех.

Трябва да имате завършена степен на висше образование с продължителност на обучението поне три години, да владеете добре два от езиците на ЕС и да сте гражданин на Европейския съюз.

 

Обзор на конкурса за администратори — 2018 г.Кандидатура

ЧАСТ 1

Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост; декларирайте езиците на ЕС, които владеете

Кандидатура

ЧАСТ 2

Изберете вашите езици 1 и 2, попълнете формуляра за кандидатстване

Тестове на компютър (CBT)

Тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на език 1) и тестове за преценка на ситуация (на език 2). Центрове за провеждане на тестове по света.

Организация на текущата работа (E-tray)

На език 2: в центрове за провеждане на тестове в държавите от ЕС.

Център за оценяване

На език 2: работа по казус (в държавите от ЕС); устна презентация, интервю относно компетенциите, упражнение в група и интервю за мотивацията за работа (в Брюксел).

Списък на издържалите конкурса

Списък с 158 успешни кандидати

Начало