Výběrové řízení na administrátory pro absolventy vysokých škol – 2018

Úvod > Výběrové řízení na administrátory pro absolventy vysokých škol – 2018

Utvářejme společně Evropu budoucnosti

Dokončili jste nedávno studium na vysoké škole? Hledáte novou zajímavou práci? Máte ty správné znalosti a dovednosti a vynikající motivaci? Orgány a instituce EU nabírají čerstvé absolventy na více než 100 administrátorských míst. A o koho mají zájem? Především o talentované absolventy a mladé profesionály. Nabízené pracovní pozice se zaměřují na širokou škálu úkolů, jako je příprava politických opatření, operační plnění úkolů a řízení zdrojů. Může to být skvělý začátek stimulující a různorodé profesní dráhy v dynamických městech (v Bruselu nebo v Lucemburku), kde budete mít možnost podílet se na utváření Evropy. Budete moci řešit aktuální otázky, jako je boj proti změně klimatu, řízení migrace, potírání terorismu či podpora hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst.

Orgány EU sice od svých pracovníků vyžadují značnou vytrvalost, odolnost a flexibilitu, zároveň však nabízejí řadu příležitostí k rozšíření znalostí, zlepšení dovedností a rozvoji kariéry. Budete pracovat v mezinárodním, multikulturním kolektivu, který usiluje o zlepšení životní úrovně více než 500 milionů obyvatel.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 8. března 2018.

Mladí lidé sedí a rozmlouvají spolu

Máte k této práci předpoklady?

Než podáte přihlášku, důkladně se zamyslete, zda je pro vás kariéra v institucích EU tou správnou volbou. Vysokou konkurenci mezi uchazeči ilustruje tato skutečnost: V roce 2016 bylo do hodnotícího centra z více než 20 000 přihlášených pozváno pouze 1 %. Na rezervním seznamu, který vzejde z tohoto výběrového řízení, se objeví pouze přibližně 158 jmen úspěšných uchazečů.

Upozorňujeme, že u testů nestačí získat pouze požadovaný minimální počet bodů. Do další fáze výběrového řízení budou pozváni pouze uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Díky dotazníku „Je kariéra v EU pro mě?“ a testu k sebehodnocení získáte představu o tom, s jakou pravděpodobností splníte náročné požadavky výběrového řízení.

Abyste se mohli výběrového řízení zúčastnit, musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří let, dobře ovládat dva evropské jazyky a být občanem EU.
 

 

Postup výběrového řízení na administrátory z řad absolventů vysokých škol – 2018Přihláška

ČÁST 1

Potvrzení vaší způsobilosti; uveďte všechny jazyky EU, které ovládáte

Přihláška

ČÁST 2

Zvolte si svůj jazyk 1 a 2 a vyplňte přihlášku

Testy na počítači

Testy ověřující verbální, numerické a abstraktní uvažování (v  jazyce 1) a situační úsudek (v jazyce 2). Testovací centra po celém světě

E-tray (práce s elektronickou poštou)

jazyce 2: testovací centra v členských státech EU

Hodnotící centrum

jazyce 2: případová studie (v členských státech EU); ústní prezentace, pohovor na základě kompetencí, skupinová úloha a motivační pohovor (v Bruselu)

Rezervní seznam

Celkový počet úspěšných uchazečů: 158

Podat přihlášku