Kõrgharidusega administraatorid 2018

Avaleht > Kõrgharidusega administraatorid 2018

Tuleviku Euroopa kujundamine

Kas olete äsja ülikooli lõpetanud? Otsite uut põnevat karjääri? Olete pädev, edasipüüdlik ja motiveeritud? ELi institutsioonid otsivad andekaid äsja ülikooli lõpetanuid ja noori spetsialiste, et värvata üle 100 uue administraatori. Administraatori ametikohal tuleb täita mitmesuguseid ülesandeid poliitika kujundamisest ja praktilisest rakendamisest kuni ressursside juhtimiseni. See amet on suurepärane hüppelaud huvitava ja mitmekesise karjääri alustamiseks põnevates linnades – Brüsselis või Luxembourgis –, kus teil on võimalik Euroopa heaks midagi tõepoolest ära teha. Töö on seotud päevakajaliste küsimustega, nagu kliimamuutused, rände haldamine, terrorismivastane võitlus või majanduskasvu edendamine ja töökohtade loomine.

ELi institutsioonides töötamiseks on vaja olla leidlik, vastupidav ja nutikas. Samal ajal annavad need töökohad ka mitmesuguseid võimalusi teadmiste avardamiseks, oskuste täiustamiseks ja karjääri kujundamiseks. Hakkate töötama mitmekultuurilistes, rahvusvahelistes ja mitmekesistes meeskondades, mis teevad tööd üle 500 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 8. märtsil 2018.

Inimesed istuvad ja peavad arutelu

Kas olete sobiv kandidaat?

Enne kandideerimist soovitame teil järele mõelda, kas töökoht ELi institutsioonides on teie jaoks õige valik. Mõelge sellele, et 2016. aastal oli kandidaate üle 20 000, kuid neist vaid 1% sai kutse hindamiskeskusesse. Konkurss on väga tihe, sest reservnimekirjas on vaid ligikaudu 158 ametikohta.

Oluline on meeles pidada, et minimaalsest nõutavast punktisummast konkursi läbitegemiseks ei piisa. Valikumenetluse eri etappidest pääsevad edasi ainult parimate tulemustega kandidaadid. Küsimustik „Minu karjäär ELis“ ja enesehindamistest annavad teile realistliku pildi sellest, kui suur on tõenäosus, et vastate konkursil esitatavatele kõrgetele nõudmistele.

Kandideerimiseks on teil vaja kolmeaastasele ülikooliõppele vastavat kraadi, kahe Euroopa keele head oskust ja ELi kodakondsust.
 

 

Ülevaade – kõrgharidusega administraatorid 2018Kandideerimisavaldus

1. OSA

Kinnitage, et täidate konkursil osalemise tingimusi; märkige, milliseid ELi keeli valdate

Kandideerimisavaldus

2. OSA

Valige oma 1. ja 2. keel ning täitke kandideerimisavalduse vorm

Arvutipõhised testid

Verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid (1. keeles) ning olukorra lahendamise testid (2. keeles). Testimiskeskustes üle kogu maailma.

E-dokumentide haldus (e-tray)

2. keeles: ELi liikmesriikides asuvates testimiskeskustes

Hindamiskeskus

2. keeles: juhtumianalüüs (ELi liikmesriikides); suuline ettekanne, pädevuspõhine intervjuu, rühmatöö ja motivatsioonivestlus (Brüsselis)

Reservnimekiri

Nimekiri, kuhu on kantud 158 edukat kandidaati

Alustage