Natječaj za administratore s visokoškolskom diplomom 2018.

Početna stranica > Natječaj za administratore s visokoškolskom diplomom 2018.

Zajednički oblikujmo Europu!

Nedavno ste diplomirali? Tražite uzbudljivu novu karijeru? Imate dobre vještine i snažnu motivaciju? Institucije EU-a trenutačno traže nadarene mlade ljude koji su nedavno diplomirali i mlade stručnjake za popunjavanje više od 100 slobodnih radnih mjesta administratora u početnom platnom razredu. To radno mjesto obuhvaća raznovrsne poslove u području politika, operativnog djelovanja i upravljanja resursima i savršen je početak za razvoj stimulativne i raznovrsne karijere u Bruxellesu ili Luxembourgu, tijekom koje ćete imati priliku dati konkretan doprinos Europi. Možete očekivati da ćete raditi na aktualnim pitanjima kao što su suzbijanje klimatskih promjena, upravljanje migracijama, borba protiv terorizma ili poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta.

Institucije EU-a zahtijevaju veliku snalažljivost, otpornost i mentalnu prilagodljivost, no ujedno vam pružaju priliku da proširite znanje, poboljšate vještine i razvijete karijeru. Svojim ćete radom u multikulturnim, međunarodnim i raznolikim timovima doprinijeti poboljšanju života više od 500 milijuna ljudi u EU-u i izvan njega.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Prijave se otvaraju 8. ožujka 2018.

Ljudi sjede i razgovaraju.

Imate li kvalitete koje tražimo?

Prije nego što se prijavite, važno je da razmislite je li karijera u institucijama EU-a za vas. U 2016. se primjerice prijavilo više od 20 000 kandidata, od čega je manje od 1 % bilo pozvano u drugu fazu. Konkurencija u postupku odabira vrlo je oštra jer se na popis uspješnih kandidata može uvrstiti samo oko 158 kandidata.

Imajte na umu da na testovima nije dovoljno prijeći bodovni prag. U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima. S pomoću upitnika „Je li karijera u EU-u za mene?” i testova za samoprocjenu dobit ćete realističnu predodžbu o tome imate li kvalitete potrebne za uspjeh na natječaju.

Da biste se prijavili, morate biti građanin EU-a, imati diplomu visokoškolskog studija u trajanju od najmanje tri godine te dobro poznavati dva europska jezika.
 

 

Faze natječaja za administratore s visokoškolskom diplomom 2018.Prijava

Prvi dio

Potvrdite da ispunjavate uvjete za sudjelovanje, navedite sve službene jezike EU-a koje znate

Prijava

Drugi dio

Odaberite jezik 1 i jezik 2, ispunite obrazac za prijavu

Računalni testovi

Testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja (na jeziku 1) te situacijskog prosuđivanja (na jeziku 2), održavaju se u ispitnim centrima diljem svijeta.

Test simulacije e-sandučića (e-tray)

Na jeziku 2, održava se u ispitnim centrima u državama članicama EU-a

Testovi centra za procjenu

Na jeziku 2: studija slučaja (održava se u državama članicama EU-a); usmena prezentacija, intervju na temelju kompetencija, rad u skupini i intervju za procjenu motivacije (održavaju se u Bruxellesu)

Popis uspješnih kandidata

Ukupni broj uspješnih kandidata: 158

Krenite