Konkurs na administratorów dla absolwentów uczelni wyższych (2018 r.)

Strona główna > Konkurs na administratorów dla absolwentów uczelni wyższych (2018 r.)

Kształtowanie Europy przyszłości

Jesteś świeżo po studiach? Szukasz nietuzinkowej ścieżki kariery? Twoje mocne strony to szeroki wachlarz umiejętności, niespożyta energia do działania i wysoka motywacja? Instytucje UE poszukują utalentowanych absolwentów studiów wyższych i młodych osób u progu kariery zawodowej. Do obsadzenia jest ponad 100 stanowisk administratorów. Praca na takim stanowisku obejmuje szeroki zakres zadań obejmujących formułowanie strategii politycznych i ich wdrażanie oraz zarządzanie zasobami. Może to być doskonały początek motywującej i zróżnicowanej kariery zawodowej w tętniących życiem miastach (Brukseli lub Luksemburgu), dzięki której będziesz mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie przyszłej Europy. Praca w instytucjach UE pozwoli Ci zajmować się palącymi problemami, takimi jak zmiany klimatu, zarządzanie migracjami, przeciwdziałanie terroryzmowi czy pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

Instytucje europejskie wymagają od kandydatów dużej zaradności i odporności oraz wysokiego potencjału intelektualnego; w zamian zapewniają bogate możliwości dokształcania się, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery. Oferujemy pracę w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach, dzięki której można mieć wpływ na życie 500 milionów obywateli UE oraz osób z całego świata.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 8 marca 2018 r.

Kilka siedzących obok siebie osób rozmawia ze sobą

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Zanim wypełnisz zgłoszenie, powinieneś poważnie zastanowić się, czy na pewno chcesz się starać o pracę w instytucjach UE. Dla przykładu, w 2016 r. zgłosiło się ponad 20 tys. kandydatów, a do etapu oceny zintegrowanej zaproszono zaledwie 1 proc. Konkurencja jest ogromna, a na liście rezerwowej może znaleźć się jedynie 158 laureatów.

Pamiętaj, że w testach nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów. Jedynie kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu. Dzięki kwestionariuszowi „Czy kariera w UE to coś dla mnie?” oraz testowi do samooceny będziesz mógł realnie ocenić, czy jesteś w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym kandydatom.

Pamiętaj, że musisz posiadać dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych, dobrze znać dwa języki europejskie i być obywatelem UE.
 

 

Konkurs na administratorów dla absolwentów uczelni wyższych (2018 r.) – etapy procedury naboruZgłoszenie

CZĘŚĆ 1

Potwierdź, że spełniasz warunki udziału w konkursie; zadeklaruj znajomość języków UE

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 2

Wybierz język 1 i język 2, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Testy komputerowe

Testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (w języku 1) oraz testy sytuacyjne (w języku 2). Ośrodki egzaminacyjne na całym świecie.

Symulacja typu e-tray

W języku 2: ośrodki egzaminacyjne w państwach członkowskich UE

Ocena zintegrowana

W języku 2: studium przypadku (w państwach członkowskich UE); prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji, zadanie do wykonania w zespole i rozmowa badająca motywację (w Brukseli).

Lista rezerwowa

Lista laureatów 158

Zgłoś się