Výberové konanie na pozície administrátorov v roku 2018 vhodné pre absolventov

Domovská stránka > Výberové konanie na pozície administrátorov v roku 2018 vhodné pre absolventov

Formovanie budúcnosti Európy

Ste čerstvým absolventom vysokej školy? Hľadáte vzrušujúcu novú kariéru? Disponujete žiadanými zručnosťami, ste dynamický, so silnou motiváciou? Inštitúcie EÚ hľadajú talentovaných absolventov a mladých odborníkov na viac než 100 nových pozícií administrátorov. S týmito pozíciami sa spája celá škála úloh v oblasti tvorby politík, plnenia stanovených úloh a riadenia zdrojov. Môže to byť vynikajúci začiatok stimulujúcej a rôznorodej kariéry v pulzujúcich mestách Brusel alebo Luxemburg, kde budete mať šancu skutočne prispieť k rozvoju Európy. Čaká vás práca na aktuálnych témach, ako je napr. boj proti zmene klímy, migračný manažment, boj proti terorizmu alebo posilňovanie rastu a vytváranie pracovných miest.

Inštitúcie EÚ si vyžadujú vysokú mieru kreativity, odolnosť a pohotové myslenie a zároveň ponúkajú početné príležitosti na rozširovanie si vedomostí, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Budete pracovať v rozmanitých multikultúrnych a medzinárodných tímoch a vaša práca bude pozitívne ovplyvňovať život viac ako 500 miliónov občanov EÚ a ďalších ľudí žijúcich mimo EÚ.

Nenechajte si ujsť túto fantastickú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 8. marca 2018.

Ľudia sedia a diskutujú.

Máte potrebné schopnosti?

Skôr, než sa prihlásite, dôkladne si premyslite, či je kariéra v EÚ pre vás naozaj tou správnou voľbou. Len pre ilustráciu, v roku 2016 sa prihlásilo vyše 20 000 uchádzačov, no do hodnotiaceho centra bolo pozvané len 1 % z nich. Vo výberovom konaní sa pripravte na silnú konkurenciu, pretože na rezervný zoznam sa dostane len približne 158 úspešných uchádzačov.

Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov. Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania. Dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“ spolu so sebahodnotiacim testom vám poskytnú realistickú predstavu o tom, aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí splniť tieto vysoké kritériá potrebné na úspech.

Musíte mať ukončené minimálne trojročné vysokoškolské štúdium, dobre ovládať dva európske jazyky a byť občanom EÚ.
 

 

Prehľad výberových konaní na pozície administrátorov v roku 2018 vhodné pre absolventovPrihláška

ČASŤ 1

Potvrďte, že spĺňate podmienky účasti, uveďte všetky jazyky EÚ, ktoré ovládate

Prihláška

ČASŤ 2

Zvoľte si svoj jazyk 1 a 2 a vyplňte formulár žiadosti

Počítačové testovanie

Testy verbálneho, numerického, abstraktného uvažovania (v jazyku 1) a testy situačného rozhodovania (v jazyku 2). Testovacie centrá na celom svete.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty

V jazyku 2: testovacie centrá v členských štátoch EÚ

Hodnotiace centrum

V jazyku 2: prípadová štúdia (v členských štátoch EÚ); ústna prezentácia, pohovor s dôrazom na schopnosti, skupinová úloha a motivačný pohovor (v Bruseli)

Rezervný zoznam

Zoznam s celkovým počtom 158 úspešných uchádzačov.

Chcem sa prihlásiť