Razpis za upravne uslužbence diplomante 2018

Domača stran > Razpis za upravne uslužbence diplomante 2018

Za Evropo prihodnosti

Ali ste pred kratkim diplomirali? Si želite zanimivo poklicno delo? Ste sposobni, prizadevni, zelo motivirani? Institucije EU iščejo nadarjene diplomante in mlade strokovnjake za več kot 100 delovnih mest upravnih uslužbencev diplomantov. Delo obsega najrazličnejše naloge na področju priprave politik, operativnega izvajanja in upravljanja virov. Pomeni lahko začetek stimulativne in razgibane poklicne poti v živahnem Bruslju ali Luxembourgu ter priložnost za resnično vplivanje na razvoj v Evropi. Ukvarjali se boste z aktualnimi vprašanji, denimo preprečevanjem podnebnih sprememb, upravljanjem migracij, bojem proti terorizmu, spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest.

Delo v institucijah EU zahteva precejšnjo iznajdljivost, vzdržljivost in intelektualne sposobnosti, a hkrati ponuja številne priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicno napredovanje. Delali boste v večkulturnem, mednarodnem in raznolikem okolju in si prizadevali za koristi več kot 500 milijonov državljanov Evropske unije in prebivalcev sveta.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo z 8. marcem 2018.

Ljudje, ki sedijo in se pogovarjajo.

Vam bo uspelo?

Pred prijavo je dobro razmisliti, ali je zaposlitev v instituciji EU res prava odločitev za vas. Nekaj pove že podatek, da se je na natečaj leta 2016 prijavilo več kot 20 000 kandidatov, samo 1 % med njimi je bilo vabljenih v ocenjevalni center. Konkurenca je namreč huda, saj je rezervni seznam namenjen samo okoli 158 uspešnim kandidatom.

Opozarjamo, da pri testih ni dovolj doseči zgolj najmanjšega zahtevanega števila točk. V naslednji del izbirnega postopka se uvrstijo samo kandidati z najvišjim številom točk. Izpolnite vprašalnik Poklicna pot v EU – moja poklicna pot? in samoocenjevalni test, saj vam bosta dokaj realno pokazala, ali izpolnjujete zahtevane visoke standarde.

Imeti morate univerzitetno diplomo najmanj prve stopnje, dobro obvladati dva evropska jezika in biti državljan EU.
 

 

Natečajni postopek za upravne uslužbence diplomante 2018Prijava

1. DEL

Potrdite, da izpolnjujete pogoje; navedite jezike EU, ki jih obvladate

Prijava

2. DEL

Izberite svoj 1. in 2. jezik, izpolnite prijavni obrazec

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Besedno, številčno in abstraktno sklepanje (v prvem jeziku) in situacijski testi (v drugem jeziku): testni centri po svetu.

E-simulacija nalog

V drugem jeziku: testni centri v državah članicah EU.

Ocenjevalni center

V drugem jeziku: študija primera (v državah članicah EU); ustna predstavitev, razgovor in ugotavljanje kompetenc, skupinska vaja in razgovor o motivaciji (v Bruslju).

Rezervni seznam

Seznam 158 uspešnih kandidatov


 

Začnite