Handläggarprovet för högskoleutbildade 2018

Förstasida > Handläggarprovet för högskoleutbildade 2018

Var med och forma EU:s framtid

Har du nyligen avslutat dina högskolestudier? Är du på jakt efter en spännande karriär? Är du skärpt, har driv och hög motivation? EU-institutionerna söker just nu unga, dynamiska akademiker för drygt 100 handläggarjobb. Som handläggare kan du få utföra en rad olika arbetsuppgifter som att utforma nya strategier, genomföra program och handlägga budget- eller personalfrågor. Det här kan vara den perfekta starten på ett stimulerande och variationsrikt yrkesliv i de spännande städerna Bryssel och Luxemburg där du har chansen att vara med och forma EU:s framtid. Du får jobba med dagsaktuella frågor som klimat, migration, terrorismbekämpning och insatser för tillväxt och jobb.

Ett jobb i EU-institutionerna kräver en snabb hjärna och en stor portion fantasi och stresstålighet, men du har också stora möjligheter till personlig utveckling och kompetens- och karriärutveckling. Du får arbeta i mångkulturella och internationella arbetsteam som strävar efter att förbättra vardagen för EU:s 500 miljoner invånare men också för människor i vår omvärld.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 8 mars 2018.

Personer som sitter och pratar.

Är du den vi söker?

Innan du söker är det viktigt att du noggrant tänker igenom om ett EU-jobb är rätt för dig. I handläggarprovet 2016 hade vi över 20 000 sökande men bara en procent kallades till den sista etappen i utvärderingscentrumet. Urvalsförfarandet är mycket tufft med tanke på att bara cirka 158 sökande slutligen kommer upp på reservlistan.

Tänk på att du inte bara måste få godkänt i proven – du måste finnas med bland dem som har allra högst poäng för att kallas till nästa etapp i förfarandet. Frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” och självutvärderingstesterna ger dig en realistisk bild av vad som väntar och om du uppfyller våra höga krav.

Du måste ha en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier, goda kunskaper i minst två EU-språk och vara medborgare i ett EU-land.
 

 

Översikt – högskoleutbildade handläggare 2018Ansökan

STEG 1

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken.

Ansökan

STEG 2

Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.

Datorbaserade flervalsfrågor

Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1) och prov i omdömesförmåga (på språk 2). Testcentrum över hela världen

Inkorgsövning

På språk 2: testcentrum i EU-länderna

Utvärderingscentrum

På språk 2: ett ”case” (i EU-länderna), muntlig framställning, kompetensbaserad intervju, gruppövning och intervju för bedömning av motivationen (i Bryssel)

Reservlista

Lista med 158 godkända sökande.

Börja här