Администратори в областта на одита

Начало > Администратори в областта на одита

Търсите работа в областта на одита в обществения сектор на международно равнище? Ние търсим способни млади хора с висше образование (AD 5) и специалисти с опит (AD 7) в областта на одита. Новоназначените служители ще работят основно в Европейската комисия в Брюксел и Европейската сметна палата в Люксембург.

Одиторите в институциите на ЕС извършват разнообразни външни и вътрешни одити и последващи проверки. Те осигуряват увереност на ръководството, като извършват одити в широк спектър от области на политиката на ЕС, при които проверяват за спазването на законовите и подзаконовите актове и съотношението качество/разходи.

Като одитор ще анализирате качеството на управление на рисковете и качеството на ръководене на организацията, както и дали вътрешните процеси функционират добре. Тъй като сред задълженията на одиторите е предоставянето на съвети във всички области на дейност на ЕС, може да се наложи те да работят в различни държави — членки на ЕС, и трети държави. Специалистите с опит (AD 7) ще управляват свързани с одита задания, като разпределят задачите и упражняват контрол върху одиторския екип.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 7 май 2019 г.

 

Условия за кандидатстване

За да кандидатствате за профила, за който се изисква висше образование, трябва да имате висше образование или професионална квалификация в съответна област.

За да кандидатствате за профила на специалисти с опит, трябва да имате съответен професионален опит с продължителност най-малко 6-7 години, от които поне 3-4 години в областта на одита (в зависимост от образователната Ви степен).

Освен това и за двата профила трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от 24-те езика на ЕС и задоволително английски или френски език.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса, публикувано на 7 май 2019 г.

 

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса