Administrátoři v oboru auditu

Úvod > Administrátoři v oboru auditu

Měli byste zájem o kariéru v oboru auditu v mezinárodním veřejném sektoru? Hledáme mladé talentované absolventy VŠ (AD 5) i zkušené odborníky (AD 7) zabývající se auditem. Přijatí noví zaměstnanci budou pracovat především v Evropské komisiBruselu a na Evropském účetním dvořeLucemburku.

Auditoři orgánů EU provádějí různé externí a interní audity a kontrolní audity ex post. Prostřednictvím auditů v široké škále oblastí politiky EU, při nichž se prověřuje soulad s právními předpisy a efektivnost vynaložených prostředků, poskytují vedoucím pracovníkům potřebnou jistotu.

V této funkci budete hodnotit míru správného řízení rizik, řádné správy organizace a fungování interních procesů. Vašim úkolem bude rovněž poskytovat poradenské služby ve všech oblastech působnosti EU, a proto může být nutné, abyste během své kariéry pracovali v různých členských státech EU i ve třetích zemích. Zkušení odborníci (AD 7) také audity řídí, tzn. že přidělují úkoly a dohlížejí na tým auditorů.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 7. května 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Abyste se mohli přihlásit na absolventský profil, musíte mít vysokoškolské vzdělání nebo odbornou kvalifikaci v relevantním oboru.

Chcete-li se přihlásit na profil odborníka, budete potřebovat alespoň šest až sedm let relevantní odborné praxe, z toho nejméně tři až čtyři roky v oblasti auditu (v závislosti na úrovni vzdělání).

Kromě toho musíte v obou případech být občanem EU a mít důkladnou znalost jednoho z 24 jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Podrobné informace o požadavcích naleznete v oznámení o výběrovém řízení zveřejněném 7. května 2019.

 

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam