Administratorer inden for revision

Forside > Administratorer inden for revision

Vil du gerne have en karriere inden for revision i den internationale offentlige sektor? Vi søger unge, talentfulde kandidater (AD 5) og erfarne specialister (AD 7) inden for revision. De nyansatte medarbejdere vil primært arbejde i Europa-Kommissionen i Bruxelles og i Revisionsretten i Luxembourg.

Revisorer i EU-institutionerne foretager en række forskellige revisioner, bl.a. eksterne og interne revisioner og efterfølgende kontrol. De skaber sikkerhed for ledelsen ved at foretage revision inden for en lang række EU-politiske områder, hvor de undersøger, om love og bestemmelser overholdes, og om kravet om omkostningseffektivitet overholdes.

Som revisor kommer du til at vurdere risikohåndtering, organisationsledelse og interne processer. Da opgaverne også indebærer at yde rådgivning inden for alle EU's aktivitetsområder, kan det betyde, at EU-revisorer også skal arbejde i forskellige EU-medlemsstater og tredjelande i løbet af deres karriere. De erfarne specialister (AD 7) vil også lede revisionsopgaver, idet de vil skulle fordele opgaver og holde øje med det arbejde, der udføres af revisionsholdet.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og i EPSO bestræber vi os på at tilbyde lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – tilmelding til udvælgelsesprøverne starter den 7. maj 2019.

 

Har du det, der skal til?

For at søge som kandidat skal du have en universitetsuddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse på et relevant område.

For at søge som specialist skal du derudover have mindst 6-7 års relevant erhvervserfaring, hvoraf mindst 3-4 år skal være inden for revision (afhængigt af uddannelsesniveauet).

Derudover skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de 24 officielle EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven, som offentliggøres den 7. maj 2019.

 

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste