Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των ελέγχων

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των ελέγχων

Αναζητάτε μια σταδιοδρομία ελεγκτή στον διεθνή δημόσιο τομέα; Ψάχνουμε νέους ταλαντούχους πτυχιούχους (AD 5) και πεπειραμένους ειδικούς (AD 7) στον τομέα των ελέγχων. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα εργάζονται κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο.

Οι ελεγκτές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ διενεργούν διάφορους εξωτερικούς, εσωτερικούς και εκ των υστέρων ελέγχους. Παρέχουν υπηρεσίες εξακρίβωσης στη διοίκηση πραγματοποιώντας ελέγχους σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ κατά τους οποίους εξετάζουν τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων.

Οι ελεγκτές αξιολογούν τη διαχείριση των κινδύνων, τη διοίκηση του οργανισμού και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών. Δεδομένου ότι τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν επίσης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της ΕΕ, οι ελεγκτές μπορεί να κληθούν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, να δραστηριοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Οι πεπειραμένοι ειδικοί (AD 7) θα τίθενται επίσης επικεφαλής αποστολών ελέγχου, αναθέτοντας καθήκοντα και εποπτεύοντας την ομάδα ελέγχου.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Μαΐου 2019.

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Για να υποβάλετε αίτηση για το προφίλ του πτυχιούχου πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου ή επαγγελματικά προσόντα σε σχετικό τομέα.

Για να υποβάλετε αίτηση για το προφίλ του ειδικού πρέπει επίσης να διαθέτετε σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6-7 ετών εκ των οποίων τα 3-4 έτη τουλάχιστον στον τομέα των ελέγχων (ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών σας).

Επιπλέον, και για τα δύο προφίλ πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε άριστα μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και σε ικανοποιητικό βαθμό αγγλικά ή γαλλικά.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου 2019.

 

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος