Tarkastusalan hallintovirkamiehet

Etusivu > Tarkastusalan hallintovirkamiehet

Kiinnostaako kansainvälinen ura tarkastustehtävissä julkisen sektorin palveluksessa? Haemme nuoria lahjakkaita korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä (AD 5) ja kokeneita asiantuntijoita (AD 7) tarkastustehtäviin. Tehtävään valitut uudet henkilöstön jäsenet työskentelevät pääasiassa Euroopan komissiossa Brysselissä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa.

EU:n toimielinten tarkastajat suorittavat monenlaisia ulkoisia, sisäisiä ja jälkitarkastuksia. He antavat johdolle varmuuden toiminnan asianmukaisuudesta tekemällä laajasti EU:n eri politiikka-aloilla tarkastuksia, joissa tarkastellaan säädösten ja määräysten noudattamista ja varainkäyttöä.

Tarkastajien tehtäviin kuuluu arvioida riskinhallintaa, organisaation hallintoa ja sisäisten menettelyjen toimivuutta. Koska tarkastajien tehtäviin kuuluu myös tarjota neuvontapalveluja kaikilla EU:n toiminnan osa-alueilla, he saattavat joutua työskentelemään uransa aikana useissa EU:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Kokeneiden asiantuntijoiden (AD 7) tehtäviin kuuluu myös johtaa tarkastustoimeksiantoja, jakaa tehtävät tarkastusryhmän sisällä ja valvoa tarkastusryhmän työskentelyä.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Virkamieskilpailun hakuaika alkaa 7. toukokuuta 2019.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

AD 5 -virkaa hakevalla on oltava korkeakoulututkinto tai ammattipätevyys tehtäviin liittyvällä alalla.

AD 7 -virkaa hakevalla on oltava lisäksi (koulutustasosta riippuen) vähintään 6–7 vuoden työkokemus alalta; työkokemuksesta vähintään 3–4 vuoden on oltava tarkastuksen alalta.

Kumpaa tahansa virkaa hakevan on lisäksi oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

Lisätietoa vaatimuksista on 7. toukokuuta 2019 julkaistussa kilpailuilmoituksessa.

 

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo