Administratori revīzijas jomā

Sākumlapa > Administratori revīzijas jomā

Vai meklējat starptautiskas karjeras iespējas publiskajā sektorā? Mēs meklējam talantīgus augstskolu absolventus (AD 5) un pieredzējušus speciālistus (AD 7) revīzijas jomā. Darbā pieņemtie jaunie darbinieki galvenokārt strādās Eiropas Komisijā Briselē un Eiropas Revīzijas palātā Luksemburgā.

ES iestāžu revidenti veic dažādas ārējas, iekšējas un ex post kontroles revīzijas. Revidenti sniedz apliecinājumu organizācijas vadībai, veicot revīzijas daudzās ES politikas jomās, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un ieguldīto līdzekļu atdevi.

Strādājot par revidentu, jums būs jāizvērtē, cik labi tiek pārvaldīti riski, cik labi tiek pārvaldīta organizācija un vai darbojas iekšējās procedūras. Tā kā pienākumos ietilpst arī padomdevēju pakalpojumu sniegšana visās ES darbības jomās, revidenti savas karjeras laikā minēto uzdevumu veikšanai var darboties dažādās ES dalībvalstīs un ārpussavienības valstīs. Pieredzējušie speciālisti (AD 7) vadīs revīzijas uzdevumus, revīzijas grupā sadalot darbus un pārraugot grupu.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un visiem vienādu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Nepalaidiet garām šo vienreizējo karjeras iespēju – pieteikties var no 2019. gada 7. maija.

 

Vai esat piemērots?

Lai pieteiktos absolventu profilam, jums ir vajadzīga augstākā izglītība vai profesionālā kvalifikācija attiecīgajā jomā.

Lai pieteiktos speciālista profilam, jums vajadzīga arī vismaz 6–7 gadus ilga atbilstoša darba pieredze, no kuriem vismaz 3–4 gadi strādāti revīzijas jomā (atkarībā no izglītības līmeņa).

Turklāt, lai pieteiktos jebkuram no abiem profiliem, jums ir ļoti labi jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām un apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kas publicēts 2019. gada 7. maijā.

 

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts