Administrateurs op het gebied van audit

Startseite > Administrateurs op het gebied van audit

Belangstelling voor een auditbaan bij een internationale organisatie? We zijn op zoek naar getalenteerde afgestudeerden (rang AD 5) en ervaren specialisten (rang AD 7) op auditgebied voor een baan bij de Europese Commissie in Brussel of de Europese Rekenkamer in Luxemburg.

Als auditor bij de EU-instellingen wordt u belast met uiteenlopende interne en externe controles en verificaties. Daarmee gaat u voor het management op tal van beleidsterreinen na of de wet- en regelgeving wel is nageleefd en de middelen wel efficiënt zijn besteed.

U beoordeelt in hoeverre risico's voldoende worden afgedekt, de organisatie goed wordt bestuurd en interne processen naar behoren verlopen. Omdat auditors advies moeten geven op alle werkterreinen van de EU, is het mogelijk dat u tijdens uw loopbaan wordt uitgezonden naar verschillende EU-lidstaten en derde landen. Specialisten met ervaring (rang AD 7) moeten ook auditmissies leiden, taken verdelen en toezicht houden op het auditteam.

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

Mis deze fantastische carrièremogelijkheid niet. U kunt solliciteren vanaf 7 mei 2019.

 

Bent u de persoon die we zoeken?

Om te solliciteren als afgestudeerde moet u een universitair diploma of een diploma van een beroepsopleiding op een relevant vakgebied hebben.

Als specialist moet u bovendien ten minste 6 of 7 jaar relevante werkervaring hebben, waarvan ten minste 3 of 4 jaar op het gebied van audit (afhankelijk van uw opleidingsniveau).

Voor beide profielen moet u de nationaliteit van een EU-land hebben. Ook moet u beschikken over een grondige kennis van een van de 24 officiële talen van de EU en over voldoende kennis van het Engels of het Frans.

Nadere informatie over de vereisten is te vinden in de op 7 mei 2019 gepubliceerde aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

 

 

Overzicht van de selectieprocedure: 

Sollicitatie

Tests per computer (CBT)

Talent screener

Assessment

Reservelijst