Administratorzy w dziedzinie audytu

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie audytu

Myślisz o karierze zawodowej w dziedzinie audytu w międzynarodowych instytucjach publicznych? Poszukujemy młodych, utalentowanych absolwentów szkół wyższych (AD 5) oraz doświadczonych specjalistów (AD 7) w dziedzinie audytu. Nowi pracownicy zostaną zatrudnieni głównie w Komisji Europejskiej w Brukseli i w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu.

Audytorzy w instytucjach UE prowadzą różne audyty – zewnętrzne, wewnętrzne oraz kontrole ex post. Rolą audytorów jest poświadczenie wobec kadry kierowniczej wiarygodności operacji. W tym celu przeprowadzają oni audyty w różnorodnych dziedzinach unijnej polityki i sprawdzają przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz optymalne wykorzystanie środków finansowych.

Do zadań audytorów należy m.in. ocena zarządzania ryzykiem i działania procesów wewnętrznych oraz ocena organizacyjnych struktur zarządczych. Jako że ich obowiązki obejmują również usługi doradcze we wszystkich dziedzinach działalności UE, w trakcie swojego zatrudnienia audytorzy mogą być zobowiązani do wykonywania zadań w różnych państwach członkowskich UE i w państwach trzecich. Doświadczeni specjaliści (AD 7) będą również kierować audytami, przydzielając zadania i nadzorując zespół audytowy.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, zamieściliśmy na stronie na ten temat.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 7 maja 2019 r.

 

Sprawdź, czy spełniasz wymogi

Kandydaci zgłaszający się na stanowiska przeznaczone dla absolwentów muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje zawodowe w odpowiedniej dziedzinie.

Kandydaci na stanowiska przeznaczone dla specjalistów muszą również posiadać przynajmniej 6–7 lat doświadczenia zawodowego odpowiadającego charakterowi przyszłych obowiązków, z czego przynajmniej 3–4 lata w dziedzinie audytu (w zależności od poziomu wykształcenia kandydata).

Ponadto w przypadku obu kategorii stanowisk kandydaci muszą być obywatelami UE i biegle władać jednym z 24 języków urzędowych UE oraz znać na zadowalającym poziomie język angielski lub francuski.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym 7 maja 2019 r.

 

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa