Upravni uslužbenci za revizijo

Domača stran > Upravni uslužbenci za revizijo

Vas zanima poklicna pot na področju revizije v mednarodnem javnem sektorju? Iščemo mlade nadarjene diplomante (AD 5) in izkušene strokovnjake (AD 7) na področju revizije. Novozaposleni uslužbenci bodo delali zlasti pri Evropski komisiji v Bruslju in Evropskem računskem sodišču v Luxembourgu.

Revizorji institucij EU izvajajo različne zunanje, notranje in naknadne revizije. Z revizijami na najrazličnejših področjih politik EU dajejo zagotovila poslovodstvu, pri čemer preverjajo skladnost z zakoni in predpisi ter stroškovno učinkovitost.

Revizorji preverjajo kakovost obvladovanja tveganj, način upravljanja organizacije in dobro delovanje notranjih procesov. Ker revizorji opravljajo tudi svetovalne storitve na vseh področjih delovanja EU, se od njih lahko zahteva, da na poklicni poti delujejo v različnih državah članicah EU in tretjih državah. Izkušeni strokovnjaki (AD 7) bodo tudi vodili revizijske posle ter razporejali naloge in nadzirali revizijsko ekipo.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo s 7. majem 2019.

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo za profil diplomantov morate imeti diplomo ali poklicno kvalifikacijo z ustreznega področja.

Za profil strokovnjakov se poleg tega zahteva najmanj 6 do 7 let ustreznih delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 do 4 leta na področju revizije (odvisno od ravni vaše izobrazbe).

Za oba profila morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od 24 jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja dne 7. maja 2019.

 

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam