Handläggare på revisionsområdet

Förstasida > Handläggare på revisionsområdet

Är du intresserad av att jobba med revision inom den internationella offentliga sektorn? Vi söker unga och duktiga universitets- och högskoleutbildade (lönegrad AD 5) och erfarna specialister (lönegrad AD 7) inom revision. De nyanställda kommer främst att jobba för Europeiska kommissionen i Bryssel och Europeiska revisionsrätten i Luxemburg.

Som revisor i EU-institutionerna kan du få arbeta med olika typer av externa och interna revisioner samt revisioner i efterhand. Genom sitt arbete skapar revisorerna säkerhet för ledningen genom att utföra revisioner inom många av EU:s politikområden, där de kontrollerar att lagarna och föreskrifterna följs och bedömer aspekten ”valuta för pengarna”.

Som revisor får du också bedöma hur väl risker hanteras, hur organisationen styrs och om de interna processerna fungerar väl. Eftersom arbetsuppgifterna även omfattar rådgivning inom alla EU:s verksamhetsområden kan du få arbeta i olika länder både i och utanför EU under din karriär. Som erfaren specialist (AD 7) får du också leda revisionsuppdrag genom att fördela arbetsuppgifterna och leda revisionsgruppen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 7 maj 2019.

 

Är du den vi söker?

För den lägre lönegraden AD 5 ska du ha en avslutad högskole- eller universitetsutbildning eller yrkeskvalifikationer inom relevant område.

För specialistprofilen måste du dessutom ha minst 6–7 års relevant yrkeserfarenhet varav åtminstone 3–4 års erfarenhet av revision (beroende på din utbildningsnivå).

För båda profilerna måste du vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.

Läs meddelandet om uttagningsprov för mer detaljerad information om kraven (meddelandet publiceras den 7 maj 2019).

 

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista