Договорно наети служители (безсрочна процедура CAST)

Начало > Договорно наети служители (безсрочна процедура CAST)
picture showing men and women

При постоянната процедура CAST институциите, органите и агенциите на ЕС могат да наемат договорно наети служители, които да работят в различни професионални области.

CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool или инструмент за подбор на договорно наети служители. Постоянен означава, че няма краен срок, така че кандидатите могат да подадат заявление по всяко време.

Договорно наетите служители се наемат да изпълняват временни технически задачи или задачи по административно обслужване или да предоставят допълнителен капацитет в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения.

При необходимост от набиране на персонал институциите, органите и агенциите на ЕС могат да изберат определен брой кандидати от базата данни с кандидатури CAST, чиито квалификации съответстват на търсения професионален профил.

Тези предварително подбрани кандидати се приканват да се явят на серия от тестове с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър. Преминалите успешно този първи подбор, ще преминат втори етап, който включва интервю и/или други форми на оценка. Повече информация за постоянните тестове за подбор CAST можете да намерите на страницата на нашите примерни тестове.

Кандидатите, които са преминали успешно всички етапи от подбора, могат да получат предложение за работа.

Договорно наетите служители биват наемани за определен максимален период от 6 години, често с по-кратък, но подновяем първоначален договор от 6 до 12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои агенции, представителства и делегации тази временна възможност може да доведе до безсрочен договор.

За допълнителна информация и подробности можете също така да проверите раздела за постоянни често задавани въпроси за CAST.

 

Функционални групи

За да бъдат допуснати до подбор CAST, кандидатите се приканват да следват всички указания, посочени в поканата за изразяване на интерес за CAST Permanent. Процедурата изисква създаване на EPSO профил и въвеждане на лична, професионална и образователна информация в базата данни на кандидатите по CAST.

За повече информация относно процедурата за кандидатстване можете да проверите раздела Как да кандидатствате.

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи:

I. технически задачи и задачи по административно обслужване
II. деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи
III. изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи
IV. административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

Кандидатите могат да кандидатстват за една или няколко функционални групи, при условие че отговарят на изискванията за допустимост.

Моля, вижте поканата за изразяване на интерес за пълен списък на общите и специфичните условия за допустимост, които се прилагат по профили и функционални групи (езици, образователни квалификации и професионален опит). 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Профили

CAST Permanent включва различни профили във функционални групи I, II, III и IV. Напомняме ви, че винаги кандидатствате за определен профил, а не за конкретно работно място.

Вижте по-долу списъка на постоянните профили CAST. Щракнете върху всеки раздел и прочетете повече за това какво може да се очаква да направите. Можете да кандидатствате за един или повече профила и/или функционални групи. Горещо ви препоръчваме да изберете само профилите и функционалните групи, за които вашето обучение и опит са най-подходящи.