Tähtajatu CASTi valikumenetlus

Avaleht > Tähtajatu CASTi valikumenetlus

CAST märgib lepinguliste töötajate valikuvahendit (Contract Agents Selection Tool). Lepingulised töötajad värvatakse tegema kas füüsilist või administratiivset laadi tööd või pakkuma lisaväärtust spetsiaalsetes valdkondades, kus napib teatavate erioskustega ametnikke. „Tähtajatu“ tähendab seda, et CASTi valikumenetluses osalemiseks ei ole kehtestatud tähtaega. See on valikumeetod, mille puhul kandidaatide edukad tulemused säilivad eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku jooksul.

Lepingulised töötajad võetakse tööle kindlaks tähtajaks, mille maksimaalne kestus on kuus aastat. Sageli on esialgse lepingu pikkuseks 6–12 kuud sõltuvalt töö iseloomust. Mõnes ametis, esinduses ja delegatsioonis võib lepinguga kaasneda tähtajatu leping.

Tegevusüksused

Lepingulise töötaja ametikohti leidub paljudes valdkondades ning nende puhul nõutakse erinevaid kvalifikatsioonitasemeid. Ametikohad jagunevad neljaks tegevusüksuseks:

  1. füüsilist laadi ja haldusabi andmisega seotud ülesanded;
  2. kantselei- ja sekretäritöö, büroo juhtimine ja muud sarnased ülesanded;
  3. jooksva tööga seotud ülesanded, dokumentide koostamine, raamatupidamine ja muud sarnased tehnilised ülesanded;
  4. haldusalased, nõuandvad, keelelised ja muud sarnased tehnilised ülesanded.

I tegevusüksusesse kandideerimiseks peaksite olema edukalt saanud kohustusliku hariduse.

II ja III tegevusüksusesse kandideerimiseks peaksite olema läbinud keskharidusjärgse hariduse või omama keskharidust tõendavat diplomit, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust. Teil peaks olema ka vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus või, kui see on teenistuse huvides põhjendatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus või erialane töökogemus.

IV tegevusüksusesse kandideerimiseks peaksite olema läbinud vähemalt kolmeaastase ülikooliõppe või, kui see on teenistuse huvides põhjendatud, samaväärsel tasemel erialase koolituse.

Võite kandideerida ühte või mitmesse tegevusüksusesse, tingimusel et täidate konkursil osalemise tingimused.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

 

Profiilid

Tähtajatu CASTi valikumenetlus hõlmab mittetäielikku hulka profiile tegevusüksustes I, II, III ja IV. Ka igas tegevusüksuses saate valida ühe või mitu profiili. Pidage meeles, et kandideerite alati profiilile ja mitte konkreetsele ametikohale.