Sopimussuhteiset toimihenkilöt (jatkuva CAST-valintamenettely)

Etusivu > Sopimussuhteiset toimihenkilöt (jatkuva CAST-valintamenettely)

Lyhenne CAST viittaa sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintavälineeseen (Contract Agents Selection Tool). Sopimussuhteisia toimihenkilöitä palkataan suorittavaan työhön tai avustaviin hallinnollisiin tehtäviin taikka lisätyövoimaksi erikoisaloilla, joilla ei ole riittävästi tarvittavat taidot omaavia virkamiehiä.

Jatkuva CAST-menettely tarkoittaa, että CAST-profiilien hakumenettelyillä ei ole erityisiä määräaikoja. Valintakokeen läpäisseiden hakijoiden tulokset pysyvät voimassa ennalta määrätyn ajan.

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteiden kesto on kiinteä ja enintään 6 vuotta. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi ja uusitaan sen jälkeen. Joissakin virastoissa, toimistoissa ja edustustoissa sopimus voidaan muuttaa pysyväksi.

Tehtäväryhmät

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, ja pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Tehtäväryhmiä on neljä:

  1. Suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät
  2. Avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät
  3. Toimeenpanevat tehtävät, tekstien laatiminen, kirjanpito tai muut vastaavat tekniset tehtävät
  4. Hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

Tehtäväryhmään I hakeminen edellyttää oppivelvollisuuden suorittamista.

Tehtäväryhmiin II ja III hakeminen edellyttää keskiasteen jälkeistä koulutusta tai todistusta, joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen. Lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden soveltuva työkokemus tai, silloin kun se on toimiyksikön etujen mukaista, vastaavantasoinen ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Tehtäväryhmään IV hakeminen edellyttää vähintään kolmevuotisten korkeakouluopintojen suorittamista tai, silloin kun se on toimiyksikön etujen mukaista, vastaavantasoista ammatillista koulutusta.

Hakija voi hakea useampiin tehtäväryhmiin, kunhan hän täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen. Lisätietoja EPSOn soveltamasta yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta sekä siitä, miten hakija voi tarvittaessa pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Profiilit

Jatkuva CAST-menettely käsittää avoimen määrän profiileja tehtäväryhmissä I, II, III ja IV. Kussakin tehtäväryhmässä on valittavissa useampia profiileja. Hakija hakee aina profiilia, ei tiettyä työtehtävää.