Ugovorno osoblje (stalni postupak odabira CAST)

Početna stranica > Ugovorno osoblje (stalni postupak odabira CAST)

CAST je izborni postupak za odabir ugovornog osoblja. Ugovorno osoblje zapošljava se radi obavljanja fizičkih poslova, poslova administrativne podrške ili kako bi se osigurali dodatni kapaciteti u područjima u kojima je nedovoljan broj stalno zaposlenog osoblja s traženim vještinama.

Postupak odabira stalan je jer nema roka za prijavu za profil CAST – to je metoda odabira otvorenog tipa u kojoj rezultati uspješnih kandidata vrijede unaprijed određeno razdoblje.

Ugovorno osoblje zapošljava se na određeno vrijeme od najviše šest godina, pri čemu početni i obnovljivi ugovor često ima kraće trajanje od šest do 12 mjeseci, ovisno o vrsti posla. U nekim agencijama, predstavništvima i delegacijama ugovor se može produljiti na neodređeno vrijeme.

Funkcijske skupine

Ugovorno osoblje zapošljava se na raznovrsna radna mjesta za koje su potrebne različite razine kvalifikacija. Dijele se na četiri funkcijske skupine:

  1. fizički poslovi i poslovi administrativne podrške
  2. uredski i tajnički poslovi, poslovi uredskog poslovanja i ostali istovjetni poslovi
  3. izvršni poslovi, izrada zakonodavstva, knjigovodstvo i ostali istovjetni tehnički poslovi
  4. administrativni, savjetnički, jezični i istovjetni tehnički poslovi.

Za prijavu za funkcijsku skupinu I. trebali biste imati uspješno završeno obvezno obrazovanje.

Za prijavu za funkcijske skupine II. i III. trebali biste imati završeno poslijesrednjoškolsko obrazovanje ili imati srednjoškolsku diplomu koja omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju. Trebali biste imati i odgovarajuće radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine ili, ako je to opravdano interesom službe, biti stručno osposobljeni ili imati iskustvo na jednakovrijednoj razini.

Za prijavu za funkcijsku skupinu IV. trebali biste imati završen sveučilišni studij u trajanju od najmanje tri godine ili, ako je to opravdano interesom službe, biti stručno osposobljeni na jednakovrijednoj razini.

Ako ispunjujete te uvjete, možete se prijaviti za jednu ili više funkcijskih skupina.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Profili

Stalni postupak odabira CAST obuhvaća broj profila u funkcijskim skupinama I., II., III. i IV. koji nije konačan. U svakoj funkcijskoj skupini možete odabrati jedan ili više profila. Napominjemo da se uvijek prijavljujete za profil, a ne za određeno radno mjesto.