Szerződéses alkalmazottak (folyamatos CAST-eljárás)

Kezdőlap > Szerződéses alkalmazottak (folyamatos CAST-eljárás)

A CAST (az angol „Contract Agents Selection Tool” kezdőbetűiből alkotott betűszó) a szerződéses alkalmazottak kiválasztására létrehozott eljárástípus. A szerződéses alkalmazottak fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatokat látnak el, vagy az olyan szakterületeken folytatott tevékenységeket segítik, ahol nem állnak kellő számban rendelkezésre megfelelő szaktudású tisztviselők.

Folyamatos eljárás esetében az adott CAST-profilra bármikor lehet jelentkezni, jelentkezési határidő nincs. A sikeres pályázók eredményei egy előre meghatározott ideig maradnak érvényben.

A szerződéses alkalmazottakat az intézmények határozott időre (de max. 6 évre) veszik fel, a munka jellegétől függően gyakran egy rövidebb, 6–12 hónapos időszakra szóló első szerződéssel, amely később meghosszabbítható. Néhány ügynökségnél, képviseleti irodánál és küldöttségnél a szerződés határozatlan idejű szerződéssé módosítható.

Besorolási csoportok

A szerződéses alkalmazottak a munkakörök széles skáláját tölthetik be, amelyekhez más-más szintű képesítésre van szükség. Ezeket az állásokat négy besorolási csoportba osztjuk:

  1. fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatok;
  2. irodai vagy titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű feladatok;
  3. végrehajtási feladatok, tervezés, könyvelés és más hasonló technikai feladatok;
  4. igazgatási, tanácsadói, nyelvi és más hasonló technikai feladatok.

Az I. besorolási csoportba olyan jelentkezők vehetők föl, akik befejezték kötelező iskolai tanulmányaikat.

A II. és a III. besorolási csoportba a középfokú szintet meghaladó tanulmányokat sikeresen befejező vagy a középfokúnál magasabb szintű tanulmányok folytatására jogosító bizonyítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését várjuk, akik legalább hároméves szakirányú tapasztalattal vagy – amennyiben a szolgálat érdekei ezt indokolják – ezzel egyenértékű szakképzettséggel vagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A IV. besorolási csoportba legalább hároméves felsőfokú tanulmányok sikeres befejezése vagy – amennyiben a szolgálat érdekei ezt indokolják – ezzel egyenértékű szakképzés elvégzése után lehet jelentkezni.

Amennyiben a jelentkező kielégíti a pályázati feltételeket, egyszerre több besorolási csoportba is jelentkezhet.

A kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása az EU alapelvei közé tartozik. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó tekintetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőségnek szentelt weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

 

Profilok

A folyamatos CAST-eljárás keretében az I., II., III. és IV. besorolási csoport egyes profiljaira, nem pedig konkrét állásra lehet jelentkezni. A pályázók egy adott csoport több profiljára is beadhatják jelentkezésüket. A profilok listája a teljesség igénye nélkül készült.