Sutartininkai (CAST nuolatinė atranka)

Pradžia > Sutartininkai (CAST nuolatinė atranka)

CAST – tai angliško pavadinimo „Contract Agent Selection Tool“ („Sutartininkų atrankos priemonė“) santrumpa. Sutartininkai įdarbinami fizinio darbo ar pagalbinėms administracinėms užduotims atlikti arba pagelbėti specialiose srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių pareigūnų.

Nuolatinė atrankos procedūra reiškia, kad nėra jokių galutinių terminų, iki kurių reikėtų pateikti CAST paraišką, nes tai neterminuota atranka, kai geri kandidatų rezultatai galioja iš anksto nustatytą laikotarpį.

Sutartininkams nustatytas fiksuotas ne ilgesnis kaip 6 metų darbo laikotarpis. Dažnai pirma jų sutartis yra trumpesnė ir sudaroma 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį, bet ją galima pratęsti. Kai kuriose agentūrose, biuruose, atstovybėse ir delegacijose po tokios sutarties gali būti sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Pareigų grupės

Sutartininkai skiriami įvairiausioms pareigoms, kurioms eiti reikia nevienodos kvalifikacijos. Šios pareigos skirstomos į keturias grupes:

  1. Fizinis darbas ir pagalbinės administracinės užduotys.
  2. Kanceliarinės arba sekretorių užduotys, biuro valdymo ir kitos lygiavertės užduotys.
  3. Vykdomosios užduotys, dokumentų rengimo, apskaitos ir kitos lygiavertės techninės užduotys.
  4. Administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos lygiavertės techninės užduotys.

Į I pareigų grupę gali kandidatuoti asmenys, įgiję privalomąjį išsilavinimą.

Į II ir III pareigų grupes gali kandidatuoti asmenys, įgiję aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą arba gavę vidurinio išsilavinimo atestatą, suteikiantį teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo. Kandidatams taip pat reikėtų turėti bent trejų metų atitinkamą profesinę patirtį arba, kai tai pateisinama tarnybos interesais, lygiaverčio lygmens profesinį parengimą arba profesinę patirtį.

Į IV pareigų grupę gali kandidatuoti asmenys, baigę bent trejų metų trukmės universitetines studijas arba, kai tai pateisinama tarnybos interesais, išėję lygiaverčio lygmens profesinį parengimą.

Kandidatai gali teikti paraiškas į kelias pareigų grupes, jeigu tik atitinka tinkamumo reikalavimus.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Profiliai

CAST nuolatinės atrankos procedūros I, II, III ir IV pareigų grupėse nurodyta ir profilių (jų sąrašas neišsamus). Kiekvienoje pareigų grupėje taip pat galima pasirinkti vieną ar kelis profilius. Atminkite, kad paraiška visada teikiama tam tikro profilio pareigoms, o ne į konkrečią darbo vietą.