Līgumdarbinieki (<i>CAST</i> pastāvīgā atlases procedūra)

Sākumlapa > Līgumdarbinieki (<i>CAST</i> pastāvīgā atlases procedūra)

CAST tulkojumā no angļu valodas (Contract Agents Selection Tool) nozīmē līgumdarbinieku atlases rīks. Līgumdarbiniekus pieņem fiziska darba veikšanai, administratīvā atbalsta pakalpojumu sniegšanai vai specializētās jomās, kur trūkst pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām.

“Pastāvīgs” norāda uz to, ka nav noteikta termiņa, lai pieteiktos uz kādu no CAST piedāvātajiem profiliem. Tā ir beztermiņa atlases procedūra, kurā kandidātu rezultāti tiek saglabāti uz noteiktu laiku.

Līgumdarbiniekus pieņem darbā uz noteiktu laikposmu, kura maksimālais ilgums ir 6 gadi, pirmo līgumu nereti noslēdzot uz īsāku periodu, taču ar iespēju to pagarināt vēl uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba veida. Dažās aģentūrās, pārstāvniecībās un delegācijās šāds līgums vēlāk var tikt pārslēgts kā līgums uz nenoteiktu laiku.

Funkciju grupas

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija. Šie darbi ir iedalīti četrās funkciju grupās:

  1. fizisks darbs un administratīvā atbalsta pienākumi;
  2. lietvedība vai sekretāra pienākumi, biroja vadīšana un citi tamlīdzīgi pienākumi;
  3. izpildes uzdevumi, projektu sagatavošana, grāmatvedība un citi tamlīdzīgi tehniski uzdevumi;
  4. administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski uzdevumi.

Lai pieteiktos darbam I funkciju grupā, jums jābūt sekmīgi pabeigtai obligātajai izglītībai.

Lai pieteiktos darbam II un III funkciju grupā, jums jābūt pabeigtai augstākajai izglītībai vai iegūtam tādam vidējās izglītības diplomam, kas ļauj uzsākt studijas augstskolā. Jums arī jābūt vismaz trīs gadus ilgai atbilstošai profesionālajai pieredzei vai, ja tas ir dienesta interesēs, līdzvērtīga līmeņa profesionālajai apmācībai vai profesionālajai pieredzei.

Lai pieteiktos darbam IV funkciju grupā, jums jābūt pabeigtai vismaz trīs gadus ilgai augstākajai izglītībai vai, ja tas ir dienesta interesēs, līdzvērtīga līmeņa profesionālajai apmācībai.

Ja atbilstat pieteikšanās prasībām, jūs varat pieteikties vienai vai vairākām funkciju grupām.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un iespēju vienlīdzības veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības principu un to, kā atlases testos lūgt speciālus pielāgojumus, meklējiet  šim nolūkam izveidotajā lapā.

 

Profili

CAST pastāvīgajā atlases procedūrā ir aptverts neierobežots profilu skaits I, II, III un IV funkciju grupā. Katrā funkciju grupā varat izvēlēties vienu vai vairākus profilus. Atcerieties, ka vienmēr piesakāties uz konkrētu profilu, nevis amatu.